Konferensdokumentation

Mötesplats Funktionshinder 2022

En konferensrapport som sammanfattar innehållet i Mötesplats Funktionshinder 2022.

I konferensrapporten hittar du bland annat sammanfattningar av följande föreläsningar:

Att gå ifrån en åsikt till att få en insikt

Egon Rommedahl, teolog, legitimerad psykoterapeut och handledare

Internutbildning Alingsås – en utbildning i pedagogiskt förhållningssätt

Peter Jonsson och Malin Karlsson, metodutvecklare LSS, Alingsås kommun

Teknikmentorer – ett steg mot full delaktighet för brukare

Teknikmentorerna Per-Anders Karlsson, Zoltan Litavszky och Ulrica Selenius samt André Andersson, daglig verksamhet, Sydväst och Nordost, Funktionsstöd Göteborg

En handbok om samsjuklighet och missbruk inom socialpsykiatrin

Anna Johansson, Goitom Aebyo, Zainou Deen, Mahabad Ali Salin, Funktionsstöd Göteborgs stad

Heltidsresan och samplanering inom funktionsstöd i Härryda kommun

Anders Augustsson, bemanningsplanerare; Kasper Bergvall, enhetschef daglig verksamhet; Cecilia Lauri, enhetschef bemanningsenheten och Emma Magnusson,
projektledare bemanningsenheten

Jag hade två val – och jag valde att leva

Shahrzad Kiavash

Kontakt

I korthet

Publiceringsår

2022

GR:s roll

Arrangör av Mötesplats Funktionshinder

Uppdaterad