Konferensdokumentation

Mötesplats IFO 2021

Konferensrapporten sammanfattar innehållet i Mötesplats IFO 2021.

I konferensrapporten från Mötesplats IFO 2021 kan du läsa om följande:

  • Frid Anny Hansen föreläste om förståelse av missbruksproblematik i ett familje- och generationsperspektiv. Hon betonade bland annat att ett behandlingsperspektiv på vuxna måste inkludera ett förebyggandeperspektiv på barnen och interventionerna måste göras tidigt. Målet måste vara att komma för sent så tidigt som det över huvud taget är möjligt.
  • Gustaf Henriksson och Ellen Blåberg från Göteborgs stad Socialförvaltningen Sydväst, berättade om Bostad först. Gustaf beskrev hur man genom insatsen Bostad först inte bara jobbar med bostad utan också med vad du vill ha ut av ditt liv när du har säkerheten i form av en bostad. Stödet och relationen byggs upp med mod och uppriktighet utan tvång och fostran.
  • Louise Idestål och Anneli Kumpula tog oss med på den förändringsresa som Mölndal gjort när man infört Signs of safety. Bakgrunden var att situationen inom barn och unga i socialtjänsten var ohållbar. Nu, sju år senare, ser det annorlunda ut.
  • Susanne Brånalt och Reagan Andersson från Stenungsunds kommun höll i ett seminarium som handlade om hur man kan arbeta med återhämtning för personer som ännu inte är redo för arbetsmarknadsinsatser. Hur kan man använda IPS-metoden för att sälja in personer som inte är ”toppresterande”?
  • Den sista föreläsaren på Mötesplats IFO 2021 var poeten Bob Hansson. Vill du se och höra mer av honom kan följa honom i sociala medier. Länkar hittar du i dokumentationen!
Bildcollage med publik och föreläsare.

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2021

GR:s roll

Arrangör av Mötesplats IFO samt författare till konferensrapporten.

Uppdaterad