Konferensdokumentation

Mötesplats IFO 2023

Läs konferensrapporten från Mötesplats IFO 2023 – dagen för dig som arbetar inom individ- och familjeomsorgen.

Mötesplats IFO är en arena för dig som arbetar inom individ- och familje-
omsorgen i någon av de 13 kommunerna i Göteborgsregionen. Dagen syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesrollen.

Läs om 2023 års Mötesplats IFO:

  • Horisonten finns alltid kvar – våga tro på varandra, Jonna Bornemark
  • Erfarenheter från Samlad avhopparverksamhet i Göteborg
  • Två projekt för att få fler utrikesfödda kvinnor i arbete
  • Hur Socialförvaltningen Hisingen, Göteborgs Stad, arbetar med att få fram barnets röst
  • Etik – om att skapa en hållbar etisk kultur i våra arbetsgrupper, Egon Rommedahl

I korthet

Framtagen

2023

GR:s roll

Konferensarrangör

Uppdaterad