Rapport

Plug In 2.0 – lokala resultat på sammanslagen nivå

Det här är en sammanfattning av Plug In 2.0 GR:s lokala resultat på sammanslagen regional nivå. Du kan läsa mer om projektet och om samtliga resultat på Plug Ins projektsida.

Syftet med projektet Plug In 2.0 GR har varit att höja kvaliteten i Göteborgsregionens gymnasieskolor för att i förlängningen ge fler unga bättre förutsättningar att ta plats på arbetsmarknaden.

Målsättningarna för det regionala arbetet har handlat om att utveckla skolors och kommuners främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot studieavbrott, att sprida kunskap om verksamma metoder och insatser samt att skapa möjligheter för fördjupad regional samverkan i frågan om studieavbrottsprevention.

Kommunerna som har deltagit är Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund. Plug In 2.0 GR är delvis finansierat av Europeiska socialfonden och samordnades av SKR tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och sju andra regioner.

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2018

Framtagen inom projekt

Plug In

I samverkan med

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Finansiär/er

Europeiska socialfonden (ESF)

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad