Rapport

Regionala bilder av segregation – barnfattigdom

Att växa upp i fattigdom kan påverka ett barns liv negativt på flera sätt. Forskningen vi tagit del av visar lyckligtvis att jämförelsevis få barn som växer i fattigdom gör det under lång­varig tid. Den visar också på samband mellan hur lång perioden i fattigdom varit och hur allvarliga konsekvenserna kan bli.

Forskningen vi haft tillgång till säger att barn till ensamstående kvinnor, och utrikes födda barn, löper särskilt stor risk att växa upp i ekonomisk utsatthet. Det är också grupper som vi ser har en högre tröskel att ta sig över för att komma in på bostadsmarknaden.

Rebas, Regionala bilder av segregation (maj 2021-april 2022) var ett projekt finansierat av Delmos, Delegationen mot segregation, där Göteborgsregionen (GR) var projektägare. I projektet ingick bl a att verka kunskapshöjande och tvärsektoriellt i syfte att både undersöka och beskriva det regionala handlingsutrymmet för att motverka segregation. Detta skedde genom att ta fram regionala bilder med tillhörande analyser över segregationen i GR.

I korthet

Författare

Lena Wigren
Amir Fikic
Åsa Nilsson

Framtagen/publiceringsår

2022

Framtagen inom projekt

Rebas – Etapp 2

GR:s roll

Projektägare

Finansiär

DELMOS – Delegationen mot segregation

Logotyp DELMOS

Uppdaterad