Rapport, Statistik

Regiongemensam elevenkät 2021

Sedan 2011 har GR:s medlemskommuner haft möjlighet att genomföra regiongemensamma elevenkäter. Den gemensamma undersökningen omfattar alla medlemskommuners grundskoleelever i årskurs 2, varje år. Från 2017 genomförs elevenkäten för grundskolans årskurs 5 och 9 (tidigare årskurs 8) samt gymnasieskolans år 2.

Ladda ner rapporterna för 2021

Frågorna motsvarar Skolinspektionens Skolenkäts frågor. Eleverna svarar på frågor gällande trivsel och trygghet, delaktighet och inflytande, skolmiljö, kunskap, lärande samt bemötande. I de årskurser där fritidshem finns att tillgå berör frågorna även dessa.

De år medlemskommunerna genomför Skolinspektionens Skolenkät, kan medlemskommunerna välja att inte delta i GR:s elevenkät för grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2. I alla rapporter framgår vilka kommuner som deltar det innevarande året för respektive årskurs.

Sedan 2016 genomför även GR:s medlemskommuner en regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem.

GR har sammanställt regiongemensamma elevenkäter sedan 2011. Önskar du ta del av äldre rapporter? Kontakta oss!

Kontakt

I korthet

Framtagen

2021

Uppdaterad