Rapport, Statistik

Regiongemensam elevenkät 2022

Sedan 2011 har GR:s medlemskommuner haft möjlighet att genomföra regiongemensamma elevenkäter. Den gemensamma undersökningen omfattar alla medlemskommuners grundskoleelever i årskurs 2, varje år. Från 2022 genomförs elevenkäten för grundskolans årskurs 5 och 8 (tidigare årskurs 9) samt gymnasieskolans år 2.

Ladda ner rapporterna för 2022

Se nedan vem som ska kontaktas gällande kommunrapporterna i respektive kommun och skolform.

Kommun och skolform

Kontakt

Ale: grund- och gymnasieskola


Alingsås: grundskola och gymnasiesärskola

 

Alingsås: gymnasieskola


Göteborg: grundskola

Besök webbsida Länk till annan webbplats.

Göteborg: gymnasieskola

Maija Söderström

Härryda: grundskola och gymnasieskola


Kungsbacka: grundskola

Magnus Fogelblad

Kungsbacka: gymnasieskola

Andréas Mårtensson

Kungälv: grundskola och gymnasieskola

Niklas Delander

Lerum: grundskola

Anders Hurtig

Lerum: gymnasieskola

Göran Careborg

Lilla Edet: grundskola


Mölndal: grundskola

Niklas Svensson

Mölndal: gymnasieskola

Lena Hellsten

Partille: grundskola och gymnasieskola


Stenungsund: grundskola och gymnasieskola

Henning Setterberg

Tjörn: grundskola

Dan Christoffersson

Öckerö: grundskola och gymnasieskola


Frågorna motsvarar Skolinspektionens Skolenkäts frågor. Eleverna svarar på frågor gällande trivsel och trygghet, delaktighet och inflytande, skolmiljö, kunskap, lärande samt bemötande. I de årskurser där fritidshem finns att tillgå berör frågorna även dessa.

De år medlemskommunerna genomför Skolinspektionens Skolenkät, kan medlemskommunerna välja att inte delta i GR:s elevenkät för grundskolans årskurs 5 och 8 samt gymnasieskolans år 2. I alla rapporter framgår vilka kommuner som deltar det innevarande året för respektive årskurs.

Sedan 2016 genomför även GR:s medlemskommuner en regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem.

GR har sammanställt regiongemensamma elevenkäter sedan 2011. Önskar du ta del av äldre rapporter? Kontakta oss!

Kontakt

I korthet

Framtagen

2022

Uppdaterad