Rapport, Statistik

Regiongemensam enkät i förskola och pedagogisk omsorg 2022

Sedan 2016 har GR:s medlemskommuner genomfört en regiongemensam enkät för att mäta kvalitet inom förskola och familjedaghem. Rapporten nedan innefattar samtliga medlemskommuner i Göteborgsregionen och vänder sig till vårdnadshavare som har sitt barn i förskola/pedagogisk omsorg.

Du kanske också är intresserad av:

Kontakt

I korthet

Framtagen

2022

Uppdaterad