Metod och verktyg

Situationer från verkligheten – elevcase för fullföljda studier

Casen riktar sig till skolpersonal i både grundskola och gymnasieskola. Genom att spela igenom dem och därefter resonera kring de uppstådda situationerna finns möjlighet till såväl lärande som till samsyn rörande en utmaning.

Case Joel handlar om vikten av bemötande mellan skolpersonal och elev. Case Mariam kretsar kring systematiska överlämningar såväl inom en skola som till en annan enhet. Casen är baserade på situationer som kanske inte sker varje dag, men som är viktiga att fånga upp. Såväl bemötande som systematik och rutiner vid övergångar är framgångsfaktorer i arbetet med fullföljda studier.

Ger möjlighet till samsyn

När flera olika professioner tar del av en situation och ges möjlighet att analysera den, är det enklare att komma framåt i arbetet och med att identifiera en lösning.

Samarbete mellan olika professioner på en skola bidrar till att fler elever ges möjlighet att fullfölja sina studier. Casen kan nyttjas som ett steg på vägen i den riktningen, för att skapa samsyn i kollegiet och för att olika professioner ska få syn på andras synsätt – faktorer som möjliggör fortsatt samarbete inom skolan.

Dessa två case är baserade på verkliga händelser och är framtagna i samarbete med skolor.

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med fullföljda studier

GR har arbetat med området fullföljda studier sedan 2011. Idag har vi en nationellt ledande kunskap i frågan. Vi arbetar med fullföljda studier på olika nivåer inom utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Fokus ligger på att sprida kunskap och forskning samt att hitta nya ingångar i det förebyggande arbetet, tillsammans med skolorna.

Fullföljda studier

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2021

Framtagen inom projekt

Plug Innan

Finansiär

Projektet finansierades av Västra Götalandsregionen (VGR)

Uppdaterad