Metod och verktyg

Sopsamlarmonster – tillsammans för miljön

Tillsammans med sopsamlarmonstren får barn öva på att källsortera, återvinna och förebygga avfall. Arbetet med sopsamlarmonstren är ett lekfullt sätt att närma sig en förståelse för hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. På hemsidan finns både pedagogiska övningar och pyssel.

Göteborgsregionen (GR) lanserar sopsamlarmonstren som en del av arbetet med regionens gemensamma avfallsplan. Konceptet är framtaget av Hässleholm Miljö AB men har anpassats till Göteborgsregionens insamlingssystem. I Göteborgsregionen används även konceptet i projektet Resurssmart förskola.

Om sopsamlarmonstren

Prassel samlar på tidningar, Metallika tar hand om konservburkarna och Flamman brinner för allt som är brännbart. Tillsammans med de andra sopsamlarmonstren samlar och sorterar de – men då det finns väldigt mycket sopor och skräp så behöver de också hjälp, både från barn och vuxna.

Ett pedagogiskt verktyg

Göteborgsregionen (GR) har utformat en lärarhandledning där alla övningar är utformade som processer med tydligt mål och syfte. De byggs upp utav en grundövning och vidare förslag på fortsatt arbete. För att nå utveckling och lärande hos barnen är det viktigt att du som pedagog känner dig fri att anpassa övningarna efter barngruppen.

Sopsamlarmonster är gratis och öppet för vilken förskola/skola som helst att använda. Mer information hittar du på Hässleholms webbplats Länk till annan webbplats.

All rights reserved Hässleholm Miljö AB © 2018

Kontakt

I korthet

Uppdaterad