Metod och verktyg

Steg för steg-guide: Installera laddplatser

Antalet laddbara fordon ökar i Sverige. Denna guide ger råd och stöd till dig som vill installera laddplatser för att kunna erbjuda olika laddtjänster. Guiden fokuserar på strategiska frågor för fastighetsägare och viktiga förutsättningar för bilägare.

Att antalet laddbara fordon ökar är en viktig pusselbit för att nå klimatmål och begränsa klimatpåverkan från fordonstrafik. En nyckel för att fortsätta driva utvecklingen framåt är laddmöjligheter. Då det som regel både är enklast och billigast att ladda bilen vid hemmet kommer behovet av laddinfrastruktur där öka. Göteborgsregionen har tillsammans med IVL genomfört en utbildning för fastighetsägare och tagit fram en guide till dig som vill installera laddplatser.

Guiden i korthet

1. Undersök intresse

Undersök intresset för elbilsladdning hos boende och hyresgäster, exempelvis genom en enklare enkät.

2. Undersök tekniska förutsättningar

Ta hjälp av elektriker för att lokalisera elcentral, kontrollera fastighetens totala effektuttag och säkerställ att fastighetens elnät klarar ytterligare belastning.

3. Planera och informera

Att flytta laddare är kostsamt, så planera långsiktigt. På vilket sätt kommer hyresgästerna att påverkas? Initiera en dialog med hyresgästerna tidigt i processen.

4. Kontakta leverantörer

Många företag som erbjuder laddinstallationer erbjuder också kostnadsfria besök för att utvärdera potentiella kunders förutsättningar och behov.

5. Välj laddare och laddplatser

Besluta om hur många laddare som ska installeras och var de ska finnas. Var proaktiv och förbered så många platser som möjligt. Intresset för elbilsladdning kommer sannolikt att öka.

6. Välj debiteringsmodell

Det finns olika upplägg för debitering. Välj en modell som möjliggör ett ekonomiskt hållbart upplägg.

7. Offert, utvärdering och beslut

Skicka offertförfrågan till flera olika företag och utvärdera alternativen. Fatta beslut om leverantör, beställning och genomförande.

8. Ekonomiskt stöd

Sök stöd för investering av laddutrustning genom Naturvårdsverket. Du kan ansöka både innan och efter installationen är slutförd.

Bakgrund

Projektets syfte var att accelerera utbyggnaden av laddinfrastruktur i Göteborgsregionen. Genom projektet erbjöds fastighetsägare utbildning och praktisk hjälp med strategier och förberedelser för utbyggnad av laddinfrastruktur i deras fastighetsbestånd. Utbildningen bestod av två fysiska träffar samt en digital träff med fokus på ansökningsförfarandet för att få det statliga bidraget på 50 procent. Upplägget i de fysiska utbildningstillfällena var föreläsningar varvat med diskussioner i mindre grupper.

Frågor som diskuterades var:

  • Hur ser utvecklingen av laddbara fordon ut?
  • Hur fungerar det rent tekniskt?
  • Hur ska hyresgäster betala för laddmöjligheten?
  • Hur gör jag om boendes parkeringsplatser behöver flyttas?

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2022

Framtagen inom projekt

Laddinfrastruktur vid flerbostadshus

GR:s roll

Projektägare, Projektledare

Samarbetspartner

IVL Svenska miljöinstitutet

Finansiär

Västra Götalandsregionen

Uppdaterad