Nätverk

Kollektivtrafiknätverket

Kollektivtrafiknätverket är ett tjänstemannanätverk med representanter från respektive kommun. I gruppen ingår även företrädare från Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Nätverket hanterar framför allt strategiska kollektivtrafikfrågor som politiskt hanteras av det delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen (DKR).

Deltagare

Deltagare från medlemskommunerna

Namn

Kommun/organisation

Göran Sewring

Ale

Erika Lennartsson

Alingsås

Gunnar Palm

Göteborg

Robertho Settergren

Göteborg

Henrik Yngve

Härryda

Agneta Nordström

Kungsbacka

Amanda Stenbom

Kungälv

Johan Sandevärn

Lerum

Ing-Marie Adolfsson

Lilla Edet

Lina Forsgren

Mölndal

Emma Johansson

Partille

Madelene Abu Izam

Partille

Andreas Rutgersson

Stenungsund

Joakim Karlsson

Tjörn

Julia Axelsson

Öckerö

Övriga deltagare

NamnKommun/organisation

Vakant

Business Region Göteborg

Adrien Moysset

Västra Götalandsregionen

Jörn Engström

Västra Götalandsregionen

Lovisa Borgström

Västtrafik

Kontakt

Anna Gustafsson

Regionplanerare samhällsplanering och kollektivtrafik

031-335 53 34

Elbussar på laddning, Heden, Göteborg

Mötestider 2023

2 februari

Tid: 13.00–16.00
Plats: GR

9 mars

Tid: 13.00–16.00
Plats: GR

13 april

Tid: 13.00–16.00
Plats: GR

11 maj

Tid: 13.00–16.00
Plats: GR

15 juni

Tid: 13.00–16.00
Plats: GR

Uppdaterad