Nätverk

Kollektivtrafiknätverket

Kollektivtrafiknätverket är ett tjänstemannanätverk med representanter från respektive kommun. I gruppen ingår även företrädare från Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Nätverket hanterar framför allt strategiska kollektivtrafikfrågor som politiskt hanteras av det delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen (DKR).

Deltagare

Deltagare från medlemskommunerna

Namn

Kommun/organisation

Göran Sewring

Ale

Erika Lennartsson

Alingsås

Gunnar Palm

Göteborg

Kajsa Högenå

Göteborg

Robertho Settergren

Göteborg

Hanna Henningsson

Härryda

Agneta Nordström

Kungsbacka

Amanda Stenbom

Kungälv

Johan Sandevärn

Lerum

Anna Berlin

Lilla Edet

Lina Forsgren

Mölndal

Andjelika Simunovic

Partille

Andreas Rutgersson

Stenungsund

Joakim Karlsson

Tjörn

Vakant

Öckerö

Övriga deltagare

NamnKommun/organisation

Vakant

Business Region Göteborg

Adrien Moysset

Västra Götalandsregionen

Jörn Engström

Västra Götalandsregionen

Lovisa Borgström

Västtrafik

Kontakt

Elbussar på laddning, Heden, Göteborg

Mötestider 2023

31 augusti - 1 september

Tid: Lunch–lunch

19 oktober

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgs stad

16 november

Tid: 9.00–12.00
Plats: Mölndals stad

Uppdaterad