Nätverk

Kollektivtrafiknätverket

Kollektivtrafiknätverket är ett tjänstemannanätverk med representanter från respektive kommun. I gruppen ingår även företrädare från Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Nätverket hanterar framför allt strategiska kollektivtrafikfrågor som politiskt hanteras av det delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen (DKR).

Deltagare

Deltagare från medlemskommunerna

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Annika Friberg

Ale

Emma Olsson

Alingsås

Gunnar Palm

Göteborg

Robertho Settergren

Göteborg

Henrik Yngve

Härryda

Agneta Nordström

Kungsbacka

Marielle Månskär

Kungälv

Johan Sandevärn

Lerum

Ing-Marie Adolfsson

Lilla Edet

Lina Dahlberg

Mölndal

Emma Johansson

Partille

Kerstin Gunneröd

Stenungsund

Joakim Karlsson

Tjörn

Svante Möller

Öckerö

Övriga deltagare

Tabell sammansättning i nätverk
NamnKommun/organisation

Jörn Engström

Västra Götalandsregionen

Lovisa Borgström

Västtrafik

Kontakt

Anna Gustafsson

Regionplanerare samhällsplanering och kollektivtrafik

031-335 53 34

Elbussar på laddning, Heden, Göteborg

Mötestider 2022

27 januari

Tid: 13.00–15.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

3 mars

Tid: 13.00–15.00
Plats: Preliminärt digitalt via Microsoft Teams

7 april

Tid: 13.00–15.00
Plats: Preliminärt digitalt via Microsoft Teams

16 juni

Tid: 13.00–15.00
Plats: Preliminärt digitalt via Microsoft Teams

Uppdaterad