Nätverk

Kollektivtrafiknätverket

Kollektivtrafiknätverket är ett tjänstemannanätverk med representanter från respektive kommun. I gruppen ingår även företrädare från Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Nätverket hanterar framför allt strategiska kollektivtrafikfrågor som politiskt hanteras av det delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen (DKR).

Deltagare

Deltagare från medlemskommunerna

Namn

Kommun/organisation

Göran Sewring

Ale

Erika Lennartsson

Alingsås

Kajsa Högenå

Göteborg

Robertho Settergren

Göteborg

Hanna Henningsson

Härryda

Agneta Nordström

Kungsbacka

Amanda Stenbom

Kungälv

Johan Sandevärn

Lerum

Anna Berlin

Lilla Edet

Carl-Henrik Nordfeldt

Mölndal

Per Sahlin

Partille

Andreas Rutgersson

Stenungsund

Anders Juhlin

Tjörn

Ulrika Swedenborg

Tjörn

Vakant

Öckerö

Övriga deltagare

NamnKommun/organisation

Vakant

Business Region Göteborg

Adrien Moysset

Västra Götalandsregionen

Jörn Engström

Västra Götalandsregionen

Lovisa Borgström

Västtrafik

Kontakt

Elbussar på laddning, Heden, Göteborg

Mötestider 2024

1 februari

7 mars

11 april

23 maj

13 juni

Uppdaterad