Metod och verktyg

Stödmaterial:
Prao i anpassad grundskola

Det här stödmaterialet vänder sig till dig med elever som under sin tid i den anpassade grundskolan ska ta del av aktiviteter inom praktisk arbetslivsorientering (prao).

Vi vet att erfarenhet och kunskap om arbetslivet förbereder eleven på vuxenlivet och underlättar övergången till anpassad gymnasieskola. Det här materialet kan vägleda er till ett mer systematiskt arbete med praktisk arbetslivsorientering. Genom samarbete och ökad förståelse för hur praktisk arbetslivsorientering kan ordnas skapas förutsättningar för fler elever att ta del av en undervisning som förbereder dem inför framtida val.

Behöver er skola handledning kring hur ni kan utveckla arbetet med prao? Välkomna att höra av er!

Kontakt

I korthet

Framtagen

2022

Samarbetspartner

Göteborgs Stads grundskoleförvaltning

Finansiär

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Uppdaterad