Publikation

Transforming European Metropolitan Regions

Budskapet från forskare till var och en av oss är starkt: Vår planet värms av utsläpp av växthusgaser som orsakas av människor. Det kommer att påverka mänskligheten i på många sätt.

Beskrivningen av hur klimatförändringarna påverkar världen inleder Transforming European Metropolitan Regions – Smart mobility for better liveability, slutrapporten för projektet "SMART-MR Öka det hållbara resandet" som GR deltog i 2016–2021.

Exemplen är många

Rapporten listar klimatförändringens effekter: Vattenbrist, minskning av områden som är lämpliga för livsmedelsproduktion, effekterna av olika naturliga risker, stigande havsnivåer, klimatinducerad migration och hälsoeffekter. Samtidigt kommer befolkningen att koncentreras i stadsområden och ytterligare omvandla storstadsregionerna.

Tydliga rekommendationer

Slutsatsen är att hållbar tillväxt kräver kunskap om hur man utvecklar storstadsområden, förtätar stadsstrukturer och hållbarheten i storstadsregionernas mobilitet. Rapporten utmynnar i ett antal policyrekommendationer på området.

I korthet

Författare

Per Kristersson m fl.

Publiceringsår

2019

Framtagen inom projekt

SMART-MR

GR:s roll

Projektdeltagare

Finansiär

Huvudfinansiär: Interreg Europa

Logotyp för Interreg SMART-MR

Uppdaterad