Rapport

Tysta områden i Göteborgsregionen

I Göteborgsregionen finns flera stora tysta områden. Samtidigt är stora delar av de attraktiva friluftsområdena påverkade av bullerkällor. I ett tyst område hörs de naturliga ljuden som prasslande löv och fågelsång. Vi behöver sådana omgivningar, fria från buller, för vår återhämtning.

Forskning visar tydliga kopplingar mellan stresslindring och vistelse i naturmiljöer. Tysta områden innebär områden som idag inte är påverkade av samhällets ljud, i stället är det de naturliga ljuden som dominerar.

I samråd med länsstyrelsen har GR kartlagt bullerpåverkan i natur- och grönområden inom Göteborgsregionens 13 kommuner.

Viktigt underlag

Kunskapen om var de tysta områdena finns är ett viktigt underlag för samhällsplaneringen i stort och det regionala miljömålsarbetet.

Bullerkällorna som påverkar de presumtivt tysta arealerna i Göteborgsregionen är främst flyg, väg och järnväg. Industrier och hamnar ligger ofta nära relativt befolkningstäta områden, vilket innebär att de inte påverkar friluftsområden i särskilt stor utsträckning. Vindkraft, bergtäkter, skjutbanor och motorsportbanor är däremot vanligtvis placerade på platser långt från tätorter och stör därför lokalt på de platser där de är etablerade.

Större tysta områden som identifierats i Göteborgsregionen:

  • A. Söder om Alingsås
  • B. Vättlefjäll, Alefjäll mot Risveden
  • C. Nordvästra Alingsås
  • D. Södra delen av Sandsjöbacka
  • E. Sydöst om Lygnern
  • F. Stenungsund östra med Grandalen mot Älvängen - Lödöse
  • G. Området kring Tjolöholm
  • H. Väster om Kärna
  • I. Området kring Öresjö

Vid kartläggningen var det inte känt att den tunga trafiken skulle läggas ner på Säve flygplats vid årsskiftet 2014-2015. Den förändringen påverkar kartbilden över flygbullerpåverkan och tysta områden, vilket man behöver ha i åtanke när man läser rapporten.

Karta över tysta områden i Göteborgsregionen

Översikt som visar tysta områden inom GR markerade med grönt.

I korthet

Författare

Göteborgsregionen (GR) i samarbete med länsstyrelsen i Västra Götaland.

Framtagen/publiceringsår

2014

Samarbetspartner/s

Rapportens kartläggning av tysta områden är utförd av ÅF.

Uppdaterad