Rapport

Varför kommer de inte? Om ungdomsmottagningens besökare 

I denna rapport beskrivs resultatet av en undersökning om ungdomsmottagningarna i Göteborg och de ungdomar de finns till för.

Bland ungdomsmottagningarnas personal och de politiska uppdragsgivarna finns en farhåga att vissa ungdomar inte söker stöd trots att de har behov av det. Målet med undersökningen var att hjälpa ungdomsmottagningarna att rikta sina insatser dit behov finns.

Undersökningen genomfördes i två steg:

  • Med kvantitativ metod kartlades den geografiska sammansättningen av ungdomsmottagningarnas besökare. Här var syftet att söka svar på i vilka områden i Göteborg som ungdomar i mindre utsträckning besöker ungdomsmottagningarna.
  • Med kvalitativ metod kartlades vilken kunskap om, och inställningar till, ungdomsmottagningarna som finns i dessa områden. Här var syftet att försöka förstå varför färre ungdomar besöker ungdomsmottagningarna i dessa områden.

Undersökningen genomfördes av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

Cornelia Björk

Analytiker och projektledare

031-335 51 27

I korthet

Författare

Cornelia Björk, Jenny Rangmar, Robin Fornazar och Joakim Malmborg Heiling

Framtagen

2019

Uppdaterad