Publikation

Verksamhetsberättelse 2021:
Samverkan kring vuxenutbildning

Rekordstort utbildningsutbud, omställning i pandemins spår och många som var i sysselsättning efter avslutade studier. Det präglade arbetet med yrkesutbildning för vuxna under 2021. I den här rapporten sammanfattas verksamheten som bedrivits hos Göteborgsregionen (GR) gällande vuxenutbildningssamverkan under året.

Göteborgsregionens 13 kommuner har sedan år 2003 samverkat kring vuxenutbildning för att möjliggöra och vidareutveckla en regional satsning på tillväxtskapande yrkesutbild­ningar. Denna samverkan samordnas och administreras av GR. Här är rapporten om verksamheten som bedrivits under 2021.

Rekordmånga utbildningar

Året präglades, precis som 2020, i stor utsträckning av pandemin. Detta skapade både ökade och förändrade behov av yrkesutbildningar för vuxna. Olika branscher på­verkades på olika sätt av utvecklingen och utbudet av utbildningar anpassades därefter. Sammantaget ökade såväl antalet erbjudna utbildningar som antalet platser som ställdes till förfogande.

2021 i korthet

  • 216 MKR nyttjades i form av statsbidrag
  • 208 utbildningar erbjöds inom 12 olika branscher
  • 3081 utbildningsplatser
  • 275 000 besökare på grvux.se
  • 73% var i sysselsättning efter avslutade studier

Läs mer om förutsättningar, ekonomi och verksamhetens arbete under året i rapporten.

Kontakt

I korthet

Publiceringsår

2022

Uppdaterad