Statistik

Verktyg för antagningsstatistik

Gymnasieantagningens webbaserade statistikverktyg Antagningsanalys ger tillgång till regional och lokal antagningsstatistik. Detta verktyg används främst av kommuner och skolhuvudmän och kräver licens.

Verktyget ger kommun och skolhuvudman underlag för utbildningsplanering och dimensionering av gymnasieplatser via tillgången till statistik över antal gymnasieplatser per program, antal sökande och antagna för samtliga gymnasieskolor inom Göteborgsregionen.

Statistiken är dynamisk och går att se ur sex olika perspektiv; gymnasiekommun, gymnasieskola, gymnasieprogram, inriktning, elevkommun samt avlämnande skola. Genom att göra val i verktyget kan perspektiven kombineras och analyseras. Det går också att jämföra olika val över tid.

Du kanske också är intresserad av

I korthet

För att få tillgång till verktyget för regional antagningsstatistik krävs en licens och ett personligt användar-id. Licenskostnaden beror på elevunderlagets storlek hos kommunen/huvudmannen/gymnasieskolan.

För frågor, kontakta:

gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se

Ansök om användar-id och licens

Gå direkt till statistikverktyget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad