Statistik

Verktyg för antagningsstatistik

Gymnasieantagningen tillhandahåller ett webbaserat statistikverktyg som ger tillgång till regional och lokal antagningsstatistik. Detta verktyg används främst av kommuner och skolhuvudmän och kräver licens.

Verktyget ger kommun och skolhuvudman underlag för utbildningsplanering och dimensionering av gymnasieplatser via tillgången till statistik över antal gymnasieplatser per program, antal sökande och antagna för samtliga gymnasieskolor inom Göteborgsregionen.

Statistiken är dynamisk och går att se ur sex olika perspektiv; gymnasiekommun, gymnasieskola, gymnasieprogram, inriktning, elevkommun samt avlämnande skola. Genom att göra val i verktyget kan perspektiven kombineras och analyseras. Det går också att jämföra olika val över tid.

Läs mer till höger om hur du ansöker om användar-id och licens.

Du kanske också är intresserad av

I korthet

För att få tillgång till verktyget krävs en licens och att ett personligt användar-id. Licensen är förenad med en kostnad om 7500 kr exkl. moms per halvår och person.

Ansök om användar-id och licens Word, 54 kB.

Gå direkt till statistikverktyget Länk till annan webbplats.

Uppdaterad