Nätverk

SYV-nätverket

SYV-nätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverket ska bevaka frågor ur ett vägledningsperspektiv så att utbildningskvaliteten ökar bland barn, ungdomar och vuxna. Arbetspunkter ska fastslås för att upprätthålla en hög kvalitet på mötena.

Syfte och uppdrag

  • Informera och diskutera utvecklingen inom arbetsområdet.
  • Föreslå samt få uppdrag av Utbildningschefsnätverket.
  • Bevaka kommunernas utveckling runt vägledningsfrågor.
  • Anordna en temadag per termin för alla studie- och yrkesvägledare inom Göteborgsregionen.
  • Ha undergrupper som arbetar med exempelvis kompetensutveckling och informationsfrågor.

Förväntade effekter

  • Bidra till kvalitetssäkring och utveckling av yrkesområdet.
  • Tydligare mandat för kommunrepresentanter.
  • Tydligare koppling till Utbildningschefsnätverket.

Startdatum: 2006-09-06

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Päivi Malmsten, ordförande

Härryda

Louise Paulsson

Ale

Therese Olsson

Ale

Linda Westler

Alingsås

Emma Bresche Hellström

Alingsås

Eleine Håmark

Göteborg

Therese Af Donner

Göteborg

Jürgen Martens

Göteborg

Annelie Kenne

Göteborg

Glenn Castenbladh Rafors

Härryda

Lina Gustafsson

Härryda

Mikaela Åström

Kungsbacka

Sanna Andersson

Kungsbacka

Camilla Dichter Hakkarainen

Kungälv

Maria Allerdahl

Lerum

Ann-Katrin Johannsson

Lilla Edet

Mari Lundberg

Lilla Edet

Sofia Grimberg

Mölndal

Elin Gustafsson

Mölndal

Katrin Algotsson

Partille

Louisiana Hanna

Stenungsund

Carina Pedersen

Stenungsund

Sandra Hasselgren

Tjörn

Lina Häggman

Öckerö

Sandra Ström, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Sandra Ström

Sekreterare i SYV-nätverket

Mötestider 2022

11 februari
Tid: 09.00–11.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

25 mars
Tid: 8.30–11.30
Plats: Studiebesök

6 maj
Tid: 13.00–15.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Uppdaterad