Nätverk

SYV-nätverket

SYV-nätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverket ska bevaka frågor ur ett vägledningsperspektiv så att utbildningskvaliteten ökar bland barn, ungdomar och vuxna. Arbetspunkter ska fastslås för att upprätthålla en hög kvalitet på mötena.

Syfte och uppdrag

  • Informera och diskutera utvecklingen inom arbetsområdet.
  • Föreslå samt få uppdrag av Utbildningschefsnätverket.
  • Bevaka kommunernas utveckling runt vägledningsfrågor.
  • Anordna en temadag per termin för alla studie- och yrkesvägledare inom Göteborgsregionen.
  • Ha undergrupper som arbetar med exempelvis kompetensutveckling och informationsfrågor.

Förväntade effekter

  • Bidra till kvalitetssäkring och utveckling av yrkesområdet.
  • Tydligare mandat för kommunrepresentanter.
  • Tydligare koppling till Utbildningschefsnätverket.

Startdatum: 2006-09-06

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Päivi Malmsten, ordförande

Härryda

Louise Paulsson

Ale

Vakant

Alingsås

Shirin Salehi Khoygani

Göteborg

Eleine Håmark

Göteborg

Jessica Bonnier

Göteborg

Mona Zhang

Göteborg

Glenn Castenbladh Rafors

Härryda

Åsa Sevandersson

Kungsbacka

Sanna Andersson

Kungsbacka

Hanna Strand

Kungälv

Rebecka Möller

Lerum

Ann-Katrin Johannsson

Lilla Edet

My Olsen-Thorley

Mölndal

Lena Sundin

Mölndal

Maryam Zare

Partille

Malin Winberg

Stenungsund

Sandra Hasselgren

Tjörn

Andrea Hansson

Öckerö

Sandra Ström, samordnare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Sandra Ström

Processledare

Mötestider 2024

Fre 24 maj

Fre 27 sep

Fre 6 dec

Uppdaterad