Metod och verktyg

Vilken bra idé! Eller?

Denna handledning innehåller några frågor som vi bör ställa oss innan vi inför nya arbetssätt.

Handledningen riktar sig till verksamhetsutvecklare, arbetsledare och chefer som står inför ett förändringsarbete. Kanske är det ett projekt på gång, ett innovationsarbete, en ny metod eller modell som väckt intresse.

Då kan det vara lockande att trycka gasen i botten. Men implementering av nya arbetssätt är en mödosam resa som kräver god förberedelse. Annars är risken att det nya arbetssättet aldrig förverkligas eller bara blir en ”tummetott”.

Forskning och utvärdering visar att den risken är mycket större än chansen att det blir som det var tänkt. Den här handledningen hjälper er att kritiskt analysera förutsättningar och behov. Hur omfattande analysen behöver bli beror på situationen. Är det en stor eller liten förändring? Hur stor är verksamheten? Hur mycket kunskap finns dokumenterad om hur det befintliga arbetssättet fungerar?

Många behöver sannolikt vara med i analysen: medarbetare, brukare, anhöriga, chefer, arbetsledare, verksamhetsutvecklare, metodstödjare… Ju fler
perspektiv, desto bättre analys.

Ladda ner handledningen

Vilken bra idé! Eller? Pdf, 199 kB. (A4)

Vilken bra idé! Eller? Pdf, 153 kB. (A5-broschyr)

Kontakt

Anna Melke

Forskare och projektledare

031-335 51 80

Cornelia Björk

Analytiker och projektledare

031-335 51 27

I korthet

Författare

Anna Melke och Cornelia Björk

Publiceringsår

2023

Uppdaterad