Utbildning

Att leda kontinuerlig digital transformation – för chefer och strateger

Plats

Göteborg och online

Startdatum

16 oktober 2024

Den här utbildningen är ett stöd i den digitala transformationen för kommunens ledning. Utbildningen ger 7,5 högskolepoäng och genomförs av Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet.

GR:s strategiska inriktning för 2020-2023 pekar tydligt på vikten av att öka den digitala kompetensen, främja digitala innovationer och omvandla digitala strategier till handling. Digital transformation handlar inte främst om teknisk utveckling eller att införa digital teknik, utan om att skapa helt nya möjligheter. För att lyckas med detta krävs genomgripande insatser: ett tydligt ledarskap för förändring, nya sätt att organisera arbetet, fördjupade samarbeten som klarar en hög komplexitet samt nya metoder för att utveckla produkter och tjänster.

All form av utbildning är en del av organisationens förändringsresa. Den här utbildningen integrerar forskningsnära och pratiknära inslag och syftar till att ge er deltagare ökad verkningskraft i digital transformation.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker på halvfart mellan 16 oktober och 11 december 2024, och ger 7,5 högskolepoäng. Den genomförs genom blended leaming, det vill säga en kombination av analoga träffar och av individuell förberedelse och efterarbete för dig som deltagare. Förarbetet, som vi skickas ut före varje utbildningstillfälle, kan bestå av exempelvis att titta på inspelade föreläsningar, läsa litteratur eller lyssna på en podd.

Fem tillfällen

Utbildningsträffama innefattar tre timmar och har fokus på processen och fördjupning i metoder och verktyg. Vid alla tillfällen kan du välja mellan att närvara i sal eller via länk.

 • Förarbete: Analys av egen verksamhet, läsning samt cirka en timma videoföreläsning.
 • Seminarium: Digitalisering av offentlig sektor.
 • Efterarbete: Reflektion kring seminariet och förberedelser. Kommuniceras via digitalt diskussionsforum.

 • Förarbete: Reflektionsövning egen verksamhet, läsning samt cirka en timma
  videoföreläsning.
 • Seminarium: Stymingsrelaterade utmaningar av digital transformation.
 • Efterarbete: Reflektion kring seminariet och förberedelser. Kommuniceras via
  digitalt diskussionsforum.

 • Förarbete: Reflektionsövning egen verksamhet, läsning samt cirka en timma
  videoföreläsning.
 • Seminarium: Hur organiserar vi digital transformation?
 • Efterarbete: Reflektion kring seminariet och förberedelser. Kommuniceras via
  digitalt diskussionsforum.

 • Förarbete: Reflektionsövning egen verksamhet, läsning samt cirka en timma
  videoföreläsning.
 • Seminarium: Framväxande strategier för offentlig digital transformation.
 • Efterarbete: Reflektion kring seminariet och förberedelser. Kommuniceras via digitalt diskussionsforum.

 • Förarbete: Reflektionsövning egen verksamhet, läsning samt cirka en timma
  videoföreläsning.
 • Seminarium: Sammanfattning och konkret handling framåt.
 • Efterarbete: Reflektion kring kursen. Kommuniceras via rapport som förväntas
  bli bas för ert fortsatta interna arbete i kommunen.

Plattform och examination

Det kommer att finnas en digital plattform för erlarenhetsutbyte. Videoföreläsningar kommer vara tillgängliga under ett år och även vara möjliga att sprida vidare inom organisationen. Examination kommer ske löpande genom aktivt deltagande vid de fem tillfällena och reflektion. Du ska också sammanställa en skriftlig rapport med reflektion om utbildningens innehåll och tillämpning.

Utbildare

Forskningskonsortiet Digital förvaltning (www.digitalforvaltning.se Länk till annan webbplats.) är en del av Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se Länk till annan webbplats.), Sveriges ledande forskningsmiljö för digital innovation. Forskningskonsortiet och SCDI är en del av Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Den uppdragsutbildning som bedrivs inom forskningskonsortiet kännetecknas av en direkt integration av forskningsfronten samt praktiknärhet. Forskningskonsortiet befinner sig i
forskningens och praktikens absoluta framkant, vilket ger en kvalitetsgaranti för utbildningen.

Johan Magnusson är professor vid Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet, och chef för SCDI Göteborg. Johans forskning rör balansering av effektivitet och innovation i styrningen av digitalisering. Han är huvudforskare i Digital Government Research Consortium, där forskarna arbetar med en forskningsbaserad modell för digital mognad för att stödja digitalisering av den offentliga sektorn.

Tomas Lindroth är biträdande professor vid Institutionen för tillämpad informationsteknik och avdelningsledare för avdelningen Informatik på Göteborgs universitet. Han är även forskare vid Swedish Center for Digital Innovation. För närvarande fokuserar hans forskning och undervisning på digital styrning och digital innovation i den offentliga sektorn. Tomas är en del av en forskargrupp som arbetar i nära samarbete med en rad kommuner, regioner och nationella myndigheter för att studera och för att hjälpa dem i deras digitala omvandling.

Kontakt

Frågor om utbildningen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

16 september 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 8 000 kr exkl. moms. Övriga: 10 000 kr exkl. moms.

Fika ingår för er som deltar på plats.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Utbildningen består av fem tillfällen:
16 oktober 2024, kl. 13–16
30 oktober 2024, kl. 13–16
13 november 2024, kl. 13–16
27 november 2024, kl. 13–16
11 december 2024, kl. 13–16

Vid alla seminarietillfällen kan du välja mellan att medverka i lokal eller via länk. Lokalen är Göteborgs universitet, Lindholmen, Forskningsgången 6, 4 trappor.

Information om hur du registrerar dig på arbetsytan samt länk till föreläsningarna får du via e-post från universitetet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till verksamhetschefer, enhetschefer, förvaftningschefer, personalchefer, IT-chefer och specialister i kommunerna.

Uppdaterad