Utbildning

EEC – Utvecklingsprogram för erfarna enhetschefer på operativ/enhetschefsnivå

Plats

Göteborg

Startdatum

19 augusti 2024

I den dynamiska världen av operativt ledarskap är det avgörande att som erfaren chef utveckla sina färdigheter och anpassa sig till förändringar i såväl organisation som omvärld. Utvecklingsprogrammet för erfarna operativa chefer (EEC) är designat för att möta de utmaningar du som ledare står inför. Målet är att optimera ditt ledarskap och bidra till strategisk effektivitet.

Som operativ chef eller ledare av den dagliga verksamheten är det lätt att fastna i tidskrävande administration och operativa frågor. Men i rollen som ledare behöver du kunna förmedla beslut tagna på högre nivå, så att dina medarbetare förstår vad det innebär för dem på en konkret nivå. För att samtliga nivåer i organisationen ska kunna fokusera på rätt frågor, på rätt sätt – och därmed komma till sin rätt – behöver du dessutom kunna lyfta blicken och ha förståelse för hela verksamheten.

Inom utvecklingsprogrammet Erfarna enhetschefer framtidssäkrar du som är erfaren ledare ditt ledarskap med uppdaterad teori och användbara verktyg. Du får också ny energi och ett erfarenhetsutbyte – för en kraftfull nystart.

Syfte

Ledarskapsprogrammet syftar till att ge dig nya verktyg och perspektiv samt att göra dig trygg nog att testa nya grepp som kan lyfta ditt ledarskap till nästa nivå. Målet med programmet är att du som deltagare ska utveckla kompetenser och insikter som kommer att gynna både dig själv och organisationen du leder. I sällskap av andra med liknande utmaningar får du möjlighet att belysa utmaningar, testa idéer och få konstruktiv feedback.

Du får tid att fokusera och reflektera över ditt ledarskap och ett nätverk som kan hjälpa dig att utvecklas även efter utvecklingsprogrammets slut. I programmet utgår du från dina egna erfarenheter och det du lär dig kopplas till ditt dagliga ledarskap. De nya verktygen, insikterna och perspektiven kan användas direkt i din arbetsvardag.

Denna utbildning är utformad för operativa ledare med mångårig chefserfarenhet som strävar efter att förbättra sin förmåga att leda i komplexa och föränderliga miljöer. Utbildningen passar dig som
• har flera års ledarerfarenhet som operativ chef och ledare
• står inför utmaningar i din arbetsvardag som du vill lära dig tackla på nya sätt
• söker ny inspiration, tid och utrymme till utveckling för att ta ditt personliga ledarskap till nästa nivå
• är motiverad att fortsätta utvecklas, inspirera och inspireras genom ett utökat nätverk med kollegor inom regionen
• vill lära dig mer om dig själv som person och ledare och få verktyg och uppdaterade teorier som är användbara i din arbetsvardag.

Oavsett erfarenhet är behovet av att reflektera, tänka nytt, ta del av kunskapsrön och få tillgång till nya ledarskapsverktyg alltid av stor vikt både för dig som ledare, för dina medarbetare, för organisationens utveckling och framför allt för dem som vi ytterst är till för - medborgarna. Dessutom ser du ett värde i att utbyta erfarenheter med andra ledare i liknande situation utanför den egna organisationen.

För att delta på utvecklingsprogrammet krävs att du tidigare har genomfört konceptutbildningen från FHS – utvecklande ledarskap (UL). EEC tar avstamp från UL:s förhållningssätt. Under programmet genomförs en förnyad ULL kopplat till fördjupad förståelsen för UL-modellen.

Övergripande innehåll i programmet tar avstamp i teorier och forskning så som:
• Utvecklande ledarskap (UL) – genomförande av Förnyad ULL
• Indirekt ledarskap (IL)
• Management Team Assessment Model (MTAM) – forskning kring ledningsgruppers kapabilitet
• IMGD samt Susan Wheelan
• Coachande förhållningssätt

Ledarskap i komplexa miljöer

Fokusera på att utveckla ledarskapsfärdigheter som är nödvändiga i komplexa och snabbt föränderliga miljöer. Hur hänger omvärld, organisation och grupp samman – och vad är påverkansbart för dig som chef och ledare?

Hållbart ledarskap

Som chef har du en central roll för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt. Du behöver också ge rätt förutsättningar för dina underställda att kunna arbeta i den riktningen, så att de allra längst ut, håller. Det är lätt att tänka att din roll som chef enbart handlar om att leda andra, men för att hjälpa andra att prestera och utvecklas behöver du även leda dig själv på bästa sätt.
Genom att lägga upp ditt eget arbete på ett hållbart sätt kommer du kunna prestera och orka mer. Det kan handla om att lära dig att prioritera och delegera på ett smart och effektivt sätt, att inhämta och arbeta med feedback från dina medarbetare eller att vässa din förmåga att kommunicera och hantera konflikter. Allt detta kommer effektivisera ditt arbete och göra dig till en ännu bättre ledare.

Kommunikation

Förstärk din kommunikationskompetens för att effektivt engagera och påverka olika intressenter med coachande förhållningssätt. Utveckla strategier för att bygga och underhålla positiva relationer med helheten i organisationen som utgångspunkt.
Innovation och ledarskapsutveckling
Främja en kultur av innovation inom organisationen och led din personal mot nya nivåer av prestation och välmående. Utforska moderna ledarskapsmetoder och verktyg för att uppmuntra kontinuerlig utveckling med förändringsledning som plattform.

Kontakt

Malin Larsson

Projektledare och processledare Framtidens ledare

031-335 50 86

Heléne Raa

Projektledare och processledare Framtidens ledare

031-335 50 62

Anmälan

Sista anmälningsdag

31 maj 2024

Avgift

38 000kr/deltagare, exkl moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

19–20 augusti 2024
23 september 2024
23 oktober 2024
14 januari 2025
20–21 mars 2025
5–6 maj 2025 (internat)
Tider: 8:30–16:00

Metodik

Utbildningen kombinerar föreläsningar, interaktiva workshops och reflektion enskilt och i grupp. Som deltagare får du möjlighet att tillämpa nya kunskaper och färdigheter i verkliga scenarier, vilket ger omedelbar relevans och tillämpbarhet. Dessutom erbjuds individuell coachning för att stödja personlig och professionell utveckling.


Upplägg

Programmet består av totalt 10 dagar, spridda över ca ett år. Skuggning 2 dagar tillkommer (auskultering hos varandra). Vi håller till i GR:s konferenslokaler på Anders Personsgatan 8 i Göteborg. Internat med övernattning ingår.

Uppdaterad