Utbildning

Att leda chefer – Indirekt ledarskap

Plats

Göteborg

Startdatum

14 september 2023

Vill du utvecklas i ditt strategiska ledarskap och få ökad förståelse och verktyg för hur du som indirekt ledare påverkar organisationen och hur du bygger tillit genom alla nivåer? Att leda Chefer – Indirekt ledarskap arrangeras av Framtidens ledare på Göteborgsregionen (GR). Programmet vänder sig till chefer på högre organisatorisk nivå med minst en organisatorisk nivå under sig.

Ledarskapets utmaningar skiljer sig åt beroende på den organisationsnivå man befinner sig. Det indirekta ledarskapet skiljer sig på fera sätt från det direkta ledarskapet. Förutom det rent fysiska avståndet till medarbetarna handlar det också om att kunna hantera olika parallella tidsskalor som snabba beslut och strategiskt långsiktigt beslutsfattande. En annan viktig del i ledarskap på högre organisatorisk nivå är att skapa en efektiv ledningsgrupp. Varför behövs ledningsgruppen? Vilka ska vara med i ledningsgruppen? Vilka frågor ska ledningsgruppen hantera? Och hur samverkar ledningsgruppens medlemmar?

Målet med programmet är att kunna analysera, refektera och bli medveten om det indirekta ledarskapets påverkan på medarbetare och organisation. Programmet ger också förståelse för hur en effektiv ledningsgrupp fungerar. Det yttersta målet med programmets innehåll är att få förutsättningar för att nå högre måluppfyllelse i hela organisationen.

Innehållet i programmet tar avstamp i bland annat MTAM (Managment Team Assessment Model) och försvarshögskolans modell för Indirekt ledarskap (IL).

Om programmet

Programmet Att leda chefer – Indirekt ledarskap är ett processinriktat utvecklingsprogram som ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och verktyg för hur man som indirekt ledare påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna. Programmet skapar också förståelse för vilka parametrar som behövs för att utveckla en strategisk och effektiv ledningsgrupp. Utifrån denna förståelse och genom erfarenhetsutbyte, hemarbete, analys och refektion ges du möjlighet att ta fram din personliga handlingsplan för att utveckla din egen ledningsgrupp och ditt indirekta ledarskap.

Programmet genomförs under 8 heldagar under ett år, varav två dagar är sammanhängande dagar i internatform (grundkurs i Försvarshögskolans koncept IL, Indirekt Ledarskap). Du förväntas arbeta med uppgifter på hemmaplan mellan tillfällena och får vid ett tillfälle under programmet chefshandledning i mindre grupp. Handledningen sker digitalt. Processledare är Malin Larsson och Helene Raa.

Du kan ladda ned en pdf med samlad information om kursen här Pdf, 435 kB..

Dag 1

Introduktion – Presentationer, Direkt ledarskap kontra Indirekt ledarskap

Dag 2

Att leda ledningsgrupper, del 1

  • Varför existerar vår ledningsgrupp?
  • Vilka ska vara med i ledningsgruppen utifrån verksamhetens bästa?
  • Vilka parametrar behöver vi utveckla för att bli en strategisk ledningsgrupp med fokus på helhet?

Mellan dag 2 och dag 3

Praktiskt arbete på hemmaplan. Digital chefshandledning i mindre grupper.

Dag 3

Att leda ledningsgrupper, del 2

  • Hur stärker vi ledningsgruppens strategiska förmåga?
  • Handlingsplan för utveckling av deltagarens ledningsgrupp

Dag 4–5 (internat)

IL (Indirekt Ledarskap) grundkurs
Grundkursen ger förståelse för alla delar i försvarshögskolans modell för Indirekt ledarskap. Du ska förstå hur interaktionen sker med chefer på lägre organisatorisk nivå och hur det påverkar medarbetarna och organisationen. Du får också förståelse för hur påverkan sker genom chefen som förebild och hur chefens agerande påverkar tolkning av och tilltro till budskap.

Mellan dag 5 och dag 6

Efter IL-grundkursen gör du en enkät/kartläggning, IL 180, som är en undersökning kring din egen syn på sitt Indirekta Ledarskap samt återkoppling från 4-10 bedömare. Bedömarna är underställda din närmast underställda chef/medarbetare.

Dag 6+7 (2 sammanhängande heldagar, dagtid)

IL (Indirekt Ledarskap) fördjupningsdagar

  • Bearbetning av enkätsvaren, IL 180, som underlag till handlingsplan för fortsatt utveckling av ditt indirekta ledarskap.
  • Vad skapar respektive raserar tillit i en organisation?
  • Hur arbetar vi över verksamhets- och organisationsgränser?

Mellan dag 7 och dag 8

Praktiskt arbete på hemmaplan. Individuella uppföljningssamtal.

Dag 8

Summering och avslut


Kontakt

Malin Larsson

Projektledare Framtidens ledare

031-335 50 86

Om Framtidens ledare

Framtidens ledare på Göteborgsregionen (GR) verkar för ett attraktivt, hållbart och utvecklande ledarskap. Vi stöttar medlemskommunerna i organisations- och ledarutveckling samt ledarförsörjning.

Framtidens ledare

Anmälan

Sista anmälningsdag

31 augusti 2023

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

53 600 kr/deltagare, exkl. moms. Internatkostnad (kost och logi) tillkommer.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

2023

14 september, 19 oktober, 7 december


2024

7-8 februari, 17-18 april, 13 juni

Målgrupp

Programmet riktar sig till chefer och ledare på högre organisatorisk nivå, med minst två organisatoriska nivåer under sig. Även nyckelpersoner som leder genom andra, så som HR- eller ekonomichefer kan delta.

Uppdaterad