Utbildning

Jag vill bli chef!? 2024–2025

Plats

Göteborg

Startdatum

27 augusti 2024

Har du funderat på att gå in i en chefsroll, men ännu inte bestämt dig? Orienteringsprogrammet Jag vill bli chef!? vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll, och som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som chef/ledare. Programmet genomförs av Framtidens ledare på Göteborgsregionen (GR).

Om programmet

I utbildningen får du möjlighet att tillsammans med andra utveckla din ledarskapsförmåga samt få förståelse för chefskapets möjligheter och villkor i förhållande till områden som är centrala i chefsuppdraget.

Målet är att du ska få ökad kunskap om och inblick i vad chefskap innebär innan beslutet att gå vidare till en chefstjänst. Programmets mål i ett längre perspektiv är även att bidra till regionens ledarförsörjning.

Upplägg och omfattning

Varje utbildningstillfälle innefattar föreläsningar, övningar och reflektionsuppgifter som bidrar till din förståelse för chefskapet.

Utbildningen ger dig en konkret bild av chefskapet, varför vissa moment genomförs av aktiva chefer och andra personer med funktioner som är viktiga i en chefs vardag (t.ex. personer inom Personal/ HR och Ekonomi).

Mellan utbildningstillfällena förväntas du arbeta med hemuppgifter. Vissa uppgifter kommer att innefatta samverkan med dina nuvarande chefer, dels för att belysa dina styrkor och utmaningar som potentiell chef och dels för att ge dig en konkret bild av chefskapets villkor och förutsättningar.

Vad innebär det att vara chef och ha ett arbetsgivarperspektiv?

För att få svar på den frågan delas utbildningen in i fyra huvudområden:

 • Ledarskapets grunder
 • Att leda människor
 • Att leda som chef
 • Att leda verksamhet

Du kan ladda ned en pdf med samlad information om kurserna här Pdf, 290 kB, öppnas i nytt fönster..

Vad är ledarskap?

 • Vad gör jag när jag leder?
 • Varför ledarskap – mina motiv och drivkrafter?
 • Vilka är mina styrkor inför ett ledarskap?
 • Vilken funktion ska ledarskap fylla – varför behöver vi ledare?

Vad det innebär att leda grupper och individer

 • Kommunikation som medvetet verktyg – hur blir jag tydlig i min kommunikation? Hur påverkar jag min omgivning?
 • Att leda en grupp – vilka förutsättningar är viktiga för att en grupp ska fungera? Vilka olika behov kan grupper ha? Hur leder jag mot god funktion i gruppen?
 • Ledarskap och motivation – hur främjar jag motivation och engagemang hos medarbetare?

Vad det innebär att vara arbetsgivare och verksamhetsansvarig

 • Arbetsgivarperspektivet – vilka krav ingår i chefsrollen? Vilket stöd kan jag få? Vad innebär det att ha ansvar för ekonomi, personal och verksamhet?
 • Att vara chef i en större organisation – hur ser rollen som chef i en kommun ut? Hur styrs en kommun?

Vad det innebär att vara chef för en verksamhet

 • Att styra och leda mot syftet med verksamheten – hur vet jag att jag mäter och följer upp rätt saker?
 • Att leda en del av en större organisation – hur kan jag förstå en verksamhet som en del i ett större system? Vad innebär det att ingå i en ledningsgrupp?
 • Att hitta en balans mellan uppgifts- och relationsfokus.

Kontakt

Jessica Johansson

Processledare Framtidens ledare

031-335 50 25

Om Framtidens ledare

Framtidens ledare på Göteborgsregionen (GR) verkar för ett attraktivt, hållbart och utvecklande ledarskap. Vi stöttar medlemskommunerna i organisations- och ledarutveckling samt ledarförsörjning.

Framtidens ledare

Anmälan

Sista anmälningsdag

20 juni 2024

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

16 000 kr/deltagare, exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Programdatum

27 augusti 2024

3 oktober 2024

4 december 2024

23 januari 2025

26 februari 2025

1 april 2025

Dagarna planeras att genomföras hos Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8 i Göteborg.

Målgrupp

Programmet riktar sig till personer som funderar på och bedöms som lämpliga för att gå in i en chefsroll men ännu inte bestämt sig.

Uppdaterad