Utbildning

Jag vill bli skolledare!?

Plats

Ej bestämt

Startdatum

Ej bestämt

Tycker du att skolledarskap verkar spännande och utmanande? Har du funderat på att gå in i en skolledarroll, men ännu inte bestämt dig? Utvecklingsprogrammet Jag vill bli skolledare!? vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll och som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som skolledare. Programmet genomförs av Framtidens ledare på Göteborgsregionen (GR).

Om programmet

I utbildningen får du möjlighet att tillsammans med andra utveckla din ledarskapsförmåga samt få förståelse för skolledarskapets möjligheter och villkor i förhållande till områden som är centrala i uppdraget.

Målet är att få ökad kunskap om, och inblick i vad skolledarskap och chefskap innebär innan beslutet att gå vidare till en rektors- eller förskolechefstjänst. Programmets mål i ett längre perspektiv är även att bidra till regionens ledarförsörjning.

Upplägg

Varje utbildningstillfälle innefattar föreläsningar, övningar och reflektionsuppgifter som bidrar till deltagarnas förståelse för skolledarskapet.

Utbildningen ger dig en konkret bild av skolledarskapet, varför vissa moment genomförs av aktiva chefer och andra personer med funktioner som är viktiga i en skolledares vardag (t.ex. personer inom Personal/ HR och Ekonomi).

Mellan utbildningstillfällena genomför du processuppgifter som redovisas och diskuteras vid nästa tillfälle. Någon/några uppgifter kommer att innefatta samverkan med dina nuvarande chefer, dels för att belysa dina styrkor och utmaningar som potentiell skolledare, och dels för att ge dig en konkret bild av skolledarskapets villkor och förutsättningar. Programmet avslutas med att du presenterar din ledarfilosofi kopplat till dina egna och verksamhetens villkor och förutsättningar.

Utbildningen delas in i fyra huvudområden:

 • Att leda pedagogisk utveckling
 • Att leda verksamhet
 • Att leda som chef
 • Att leda människor

 • Skolledarens pedagogiska ledarskap
 • Leda lärares lärande
 • Att organisera för utveckling

 • Mål- och resultatstyrning
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Skolans styrdokument
 • Utmaningar med dagens styrning och ledning av skola

 • Från medarbetare till arbetsgivare
 • Personalansvar, ekonomiansvar, verksamhetsansvar
 • Skoljuridik

 • Kommunikation som medvetet verktyg
 • Att leda en grupp
 • Ledarskap och motivation

Kontakt

Om Framtidens ledare

Framtidens ledare på Göteborgsregionen (GR) verkar för ett attraktivt, hållbart och utvecklande ledarskap. Vi stöttar medlemskommunerna i organisations- och ledarutveckling samt ledarförsörjning.

Framtidens ledare

Anmälan

Sista anmälningsdag

Anmälan till höstens programstart 2021 är nu stängd. Håll utkik inför hösten 2022!

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan. Närmaste chef ska ha godkänt deltagande i utbildningen.

Avgift

16 000 kr/deltagare, exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Utbildningen genomförs vid sex tillfällen (heldagar) under 2021 och 2022. De datum som du deltar på är:

Tisdag 28 september
Måndag 18 oktober
Onsdag 24 november
Fredag 28 januari 2022
Onsdag 2 mars 2022
Tisdag 5 april 2022.

Samtliga tillfällen hålls från kl 08.30 till 16.30.

Målgrupp

Programmet riktar sig till personer som funderar på och bedöms som lämpliga att gå in i en ledarroll inom skola och förskola.

Uppdaterad