Utbildning

Leda utan att vara chef!

Fem personer vistas i ett konferensrum. Två kvinnor och två män sitter vid ett bord och samtalar. En kvinna står upp vid bordets kortsida och tittar leendes på en av dem.

Plats

Göteborgsregionen (GR)

Startdatum

3 september 2024

Vill du optimera din samarbetsförmåga och utvecklas i din ledande roll? Välkommen att anmäla dig till Leda utan att vara chef!

Orienteringsprogrammet “Leda utan att vara chef” vänder sig till dig som idag leder andra utan formellt personalansvar. Programmet erbjuder en möjlighet att förstärka dina ledaregenskaper och förvärva verktyg som kan vara gynnsamma i din yrkesroll samtidigt som du bygger ett nätverk med andra deltagare i programmet. Utgångspunkten är att ett utvecklande ledarskap leder till såväl organisatoriskt goda resultat som till individuell utveckling.

Allt ledarskap, med eller utan personalansvar, ser medarbetarna som vägen till framgång, och forskningen visar att ledarmodellen “Utvecklande ledarskap”
(UL) är den som ger bäst effekt både för individens utveckling och organisationens resultat.

UL bygger på modellen ”Transformerande ledarskap”, ett ledarskap som kännetecknas av ömsesidig påverkan med en öppen dialog, relationsbyggande och närvaro med fokus på långsiktighet och hållbarhet. UL inriktar sig på ledarens förmåga att vara ett föredöme, att visa personlig omtanke och motivera, eftersom vi vet att motivation, prestation, ansvar och effektivitet snarare påverkas av inre drivkrafter. Att leda utan att vara chef bygger på ett utvecklande förhållningssätt, utifrån syftet att skapa en arbetsmiljö som lockar fram det bästa, både hos dig själv och dina medarbetare.

Tillsammans utforskar vi konsten att balansera coachande ledarskap med tydliga instruktioner, särskilt om du tidigare varit en del av gruppen. Utöver personlig ledarskapsutveckling betonar programmet vikten av att skapa psykologisk trygghet och förtroende bland dina medarbetare. Genom att främja en atmosfär av tillit och trygghet inspirerar du ditt team till nyfikenhet, motivation och kreativitet. Dessutom guidar vi dig i förändringsledning.

Programmets mål

Målet är att du som deltagare ska få ökad kunskap och om hur du blir en mer effektiv och utvecklande ledare i olika sammanhang samt att tillhandahålla användbara verktyg. Programmets mål i ett längre perspektiv är även att bidra till regionens ledar- och kompetensförsörjning.

Programmet är fördelat på fyra dagar. Varje tillfälle innefattar föreläsningar, övningar och reflektionsuppgifter som bidrar till deltagarnas förståelse för att leda utan att ha formellt chefsansvar samt ger dem verktyg att använda i sin vardag.

Programmet ska ge deltagarna värdefulla insikter i vad som motiverar andra och hur de får grupper att fungera och prestera på bästa sätt.

Mellan programtillfällena förväntas deltagarna arbeta med hemuppgifter. Vissa uppgifter kommer att innefatta samverkan med deltagarnas nuvarande chefer och/eller kollegor.

Vad innebär det att leda utan formellt chefsansvar och hur kan jag skapa förutsättningar för mig och mitt team? För att få svar på detta har vi delat upp program-met i fyra huvudområden:

• Introduktion att leda utan att formellt chefsansvar
• Att leda mig själv
• Att leda andra
• Att leda grupper

Introduktion till att leda utan att formellt chefsansvar

Vad innebär det att leda utan formellt chefsansvar?

• Syfte och mål
• Förväntningar och spelregler
• Lärstilar
• Rollen som ledare och det dubbla representant-skapet
• Vilken funktion ska ledarskap fylla - varför behöver vi ledare?
• Ledarbeteende som ger effekt

Att leda mig själv

Värderingar:

• Vad gör jag när jag leder?
• Varför ledarskap – mina motiv och drivkrafter?
• Vilka är mina styrkor inför ett ledarskap?

Att leda andra

Vad innebär det att leda andra?
• Kommunikation som medvetet verktyg
• Motivation och engagemang
• Feedback
• Konflikthantering
• Coachande samtal

Att leda grupper

Vad innebär det att leda grupper?

• Gruppers dynamik och utveckling (“Wheelans modell – IMGD)
• Att bygga effektiva team
• Anpassa ledarskapet till olika situationer
• Förändringsledning

Anmäl dig till programmet och bli en del av framtidens ledare

Göteborgsregionen (GR) – genomför regionala ledarförsörjningsprogram som stöd och komplement till kommunernas egen ledarförsörjning. Arbetet med ledarförsörjning ett viktigt, långsiktigt, målmedvetet och offensivt arbete.

På en gränslös arbetsmarknad ger ett kommunalt ledarförsörjningssamarbete flera fördelar. Dels ger det möjlighet till erfarenhetsutbyte och samverkan över de kommunala gränserna, vilket ger såväl ökad insikt i olika verksamheter som en möjlighet till kunskapsutbyte och samverkan över tid. Dels tar det kortare tid att nå en kritisk massa för olika typer av ledarförsörjningsinsatser, vilket ökar såväl utbildnings- och fortbildningssystemens effektivitet som kvalitet.

Detta program genomförs av Framtidens Ledare, den processinriktade utvecklingsverksamheten för ledare inom GR.

Kontakt

Jessica Johansson

Projektledare och processledare Framtidens ledare

031-335 50 25

Heléne Raa

Projektledare och processledare Framtidens ledare

031-335 50 62

Anmälan

Sista anmälningsdag

20 juni 2024

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan för programmet lämplig person inom samma organisation. Närmaste chef ska ha godkänt deltagande i programmet.

Avgift

16 000 kr/deltagare, exkl moms

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Datum för programmet

Programmet genomförs vid fyra tillfällen (heldagar) under 2024:

3 september

8 oktober

7 november

5 december

Målgrupp

Programmet riktar sig till dig som leder utan att vara formell chef. T.ex dig som är samordnare, projektledare, förstelärare, utvecklingsledare, teamledare, coach etc.

Information om programmet i PDF-format Pdf, 2 MB.

Uppdaterad