Utbildning

Leda för kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen

Plats

Göteborg

Startdatum

20 november 2024

Den här utbildningen, med underrubriken "att skapa tankstationer för intellektuell stimulans", vill inspirera till kontinuerligt lärande och utveckling av kunskaper som vi behöver om morgondagens grupper, värderingar, etik, kvalitet och personcentrerad vård.

Utbildningen syftar till att ge dig verktygen för att skapa energi och intellektuell stimulans i din grupp i vardagen. Den utgår från boken “Ledarskap inom äldreomsorg – handbok för lärande och utveckling” av Egon Rommedahl och Therese Kleveland. Boken ingår när du går utbildningen.

När tankade du senast?

Under rätt många år har vi samtalat om att grupper behöver mål att sträva mot, men bokens författare tror att det är lika viktigt att fundera på vilken påfyllning, vilka ”tankställen”, gruppen har som får den att ta ett steg till. Intellektuell stimulans betyder att jag får ny kunskap som jag kan använda i min vardag, att jag får nya verktyg, metoder och tankar som gör att jag upplever det intressant och utvecklande att gå till arbetsplatsen.

De menar att i en tid där medarbetare och chefer har behövt ha fokus på att få en ekonomi, bemanning och verksamhet i balans kan engagemang och motivation ha dränerats. Hur kan vi tillsammans med arbetsgruppen återerövra och visualisera vad som kan ge energi?

Om vi i gruppen förlorar det viktiga samtalet om ideologi, etik, relationer och vad forskningen säger, kommer gruppen att vittra och vi får mera individer än en grupp. Därför tror de att det är av yttersta vikt att hjälpa grupper att reflektera, samtala och föra dialog om viktiga ämnen.

Innehåll

Utbildningen varvar teori med praktiska exempel och övningar. Följande ämnen berörs:

  • Grupputveckling
  • Delaktighet
  • Tar vi inte tid att träna får vi ta tid att vara sjuka – reflektion
  • Personen i centrum
  • Levnadsberättelsen
  • Att låna någon annans glasögon – empati
  • Från åsikt till insikt
  • Värderingar

Vi utgår från bokens kapitel som ger dig åtta konkreta samtalsunderlag för intellektuell påfyllnad i gruppen. Utbildningen ger dig konkreta verktyg som du direkt kan använda i din grupp.

Utbildare

Egon Rommedahl är legitimerad psykoterapeut, teolog och handledare. Han föreläser och utbildar inom vård och omsorg.

Therese Kleveland är specialistsjuksköterska, silviasjuksköterska och journalist. Hon arbetar som föreläsare, utbildare och implementeringsledare.

Kontakt

Frågor om kursen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

4 november 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 2 800 kr exkl. moms.
Övriga: 3 150 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

20 november 2024 kl 9–16.

Plats i centrala Göteborg meddelas i samband med den skriftliga bekräftelsen som du får cirka två veckor innan kursstarten.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, metodutvecklare, verksamhetsutvecklare och omsorgshandledare inom äldreomsorgen.

Uppdaterad