Utbildning

Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef hälso- och sjukvård

Plats

Göteborg

Startdatum

12 november 2024

Arbetar du som medicinskt ansvarig för sjukvård eller rehabilitering eller är verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård? Då är det här ett utvecklingsprogram för dig! Under åtta dagar får du möjlighet att utvecklas i din roll och bli stärkt i ditt ansvar i kvalitets- och säkerhetsarbetet.

Utbildningen består av fyra sammanhängande delprogram med start i november 2024 och avslutning i maj 2025. Du kan välja att gå hela programmet eller delar av det.

Mål

Målet är att du ska stärkas i din roll och att ditt ansvar och agerande tydliggörs när det gäller utvecklingen av kvalitet och säkerhet i kommunens hälso- och sjukvård.

Innehåll

Ledningssystemet, kvalitetsledning och utvecklingsledarskap

 • Nationella kvalitetskrav
 • SOSFS 2011:9
 • Roller och ansvar
 • Gränsdragningsproblem och gråzoner
 • Ledningsuppdraget
 • SMART målstyrning och kvalitetsledning
 • Team och grupper

Hälso- och sjukvårdsprocessen och effektiv processledning

 • Definition av HSV-processen
 • Processledning och processägande
 • Processinriktat arbetssätt
 • Strategisk utveckling
 • Operativt förbättringsarbete
 • Projektmodeller/-strukturer

Det systematiska förbättringsarbetet, risk- och händelseanalys samt analys av klagomål och synpunkter

 • Nationella krav
 • PDCA och LEAN
 • Ansvarsfördelning i det systematiska förbättringsarbetet
 • Förbättringsteam
 • Förbättringsledaren
 • Analysmodellen enligt SOSFS 2011:9
 • Lex Sarah och Lex Maria

Egenkontroll och patientsäkerhetsberättelsen

 • Nationella kontrolluppdraget
 • Vem kontrollerar vad?
 • Uppföljning och utvärdering
 • Kvalitetsmått och indikatorer
 • Egenkontrollplan och årshjul
 • Vad är ett resultat?
 • PSB och kvalitetsberättelsen
Susanne Wallin Pettersson

Utbildare

Kursledare är Susanne Wallin Pettersson från 2Learn AB. Susanne genomför som projektledare och konsult processkartläggningar och ansvarar för kunders räkning att utveckla kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Arbetsuppgifterna innefattar även konsultstöd inom ledarskapsutveckling med huvudsakligt fokus på enhetschefens roll som ”ständig förbättrare i sin verksamhet”. Utöver det genomför Susanne som projektledare och konsult utvärdering av befintliga ledningssystem, organisationseffektivitet och processkartläggningar.

Susanne har drygt 20 års erfarenhet som kursledare och projektledare. Hon har sedan mitten på 1990-talet lett utvecklingsprogram för MAS och MAR samt hållit föredrag på nationella seminarier och konferenser. Sedan 2000-talet deltar även verksamhetschef för HSV i utvecklingsprogrammen för att skapa dels en stark verksamhetschef och dels ett effektivt och tillitsfullt samarbete med MAS.

Sagt om utbildningen

Exempel på kommentarer från deltagare i utvärderingen av den senaste kursomgången:

 • ”Upplägget har varit fantastisktstrukturerat och välorganiserat”
 • ”Har aldrig gått en utbildning tidigare som varit så energigivande där utbildningsledaren haft ett sådantengagemang och driv rakt inigenom hela utbildningen”
 • ”Mycket tydlig information inför kursen”
 • ”Blir taggad att åka hem och drivaigenom förbättringsarbeten”

Kontakt

Frågor om kursen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

30 september 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 30 000 kr exkl. moms. Övriga: 33 000 kr exkl. moms.

I mån av plats finns det möjlighet att gå del av programmet och då är avgiften för GR-kommunerna 9 500 kr exkl. moms per del och för övriga 10 500 kr exkl moms per del. De som väljer att gå hela programmet prioriteras. I avgiften ingår förtäring i form av kaffe/te på förmiddagen och eftermiddagen samt lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Åtta heldagar, kl. 9–16 (kaffe från 08.30):
Del 1: 12–13 november 2024
Del 2: 14–15 januari 2025
Del 3: 11–12 mars 2025
Del 4: 13–14 maj 2025

Plats centralt i Göteborg meddelas i bekräftelsen som vi skickar cirka 14 dagar innan kursstart.

Målgrupp

Medicinskt ansvarig för sjukvård och rehabilitering samt verksamhetschef i privat och kommunal hälso- och sjukvård.

Uppdaterad