Artikel

Nära vård: Göteborgs Stad integrerar forskning i vård och omsorg

Kunskap är avgörande för en god och nära vård och omsorg. Men traditionellt bedrivs forskning till stor del på sjukhus utifrån hälso- och sjukvårdens behov. I filmen får du veta mer om hur Göteborgs Stad satsar på att utveckla mer kunskap utifrån den kommunala primärvårdens behov.

Februari 2023

Ramona Schenell är utvecklingsledare för forskning och utveckling på Göteborgs Stad och Göteborgs universitet, och berättar i filmen om bakgrunden till satsningen.

– Eftersom fler och fler personer vårdas utanför sjukhusen behöver ju också forskningen bedrivas där de här personerna finns, alltså i kommunerna. Men kommunerna har ingen lång tradition av att bedriva forskning och samverkan med universiteten så som specialistsjukvården har. Det vi behöver göra är att bygga strukturer och skapa vår egen forskningstradition, för att ta fram kunskap som är relevant för den kommunala verksamheten, säger Ramona Schenell.

Utvecklings- och kompetenscenter med anställda forskare

I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen på Göteborgs Stad finns enheten Utvecklings- och kompetenscenter där två forskare inom vårdvetenskap och socialt arbete är anställda. Ett av de forskningsprojekt som bedrivs sker på Silvergruvans vård- och omsorgsboende i Backa, som är Göteborgs Stads första akademiska vård- och omsorgsboende.

– Här arbetar forskare tillsammans med hyresgäster, närstående och personal för att ta fram en modell för ett personcentrerat kontaktpersonskap, berättar Ramona.

Silvergruvan tog kontakt med forskaren Ramona Schenell för att få stöd i att implementera ett personcentrerat arbetssätt.

– Det resulterade i att vi startade med att utgå från kontaktpersonens uppdrag. Vi insåg att vi aldrig hade frågat hyresgästerna om vad de tänker att en kontaktperosn ska göra, säger Veronica Jakobsson, enhetschef på Silvergruvan.

Projekt om svårläkta sår

Ett annat projekt som Utvecklings- och kompetenscenter bedriver handlar om svårläkta sår.

– Genom det här projektet har jag fått mer kunskap om sår och sårvård genom att jag kunnat dela erfarenheter med kollegor, berättar sjuksköterskan Rebecca Nordlund i filmen.

Kompetensen stannar kvar i verksamheten

Veronica Almstedt är doktorand och distriktssköterska och ansvarig för sårvårdsprojektet. Hon ser fördelar både för sig själv och verksamheten med att det är möjligt att utveckla sig i arbetet utan att lämna verksamheten.

– För mig har det varit viktigt att stanna kvar i verksamheten och fortsätta arbeta med det jag tycker är roligt och utveckla det som jag ser finns ett behov av. Jag har inte sökt mig bort från verksamheten utan är kvar i Staden och fortsätter att utveckla den tillsammans med andra, säger hon.

Fler filmer om Nära vård

Vi gör filmer på olika teman som berör nära vård. Du hittar filmerna på sidan Filmer om nära vård

Vad menas med nära vård?

Nära vård är inte en ny organisationsform utan handlar om arbetssätt där olika aktörer samverkar mer för individens bästa, och där målet är att vården blir mer tillgänglig i form av bland annat geografisk närhet, hög kontinuitet och digitala vårdtjänster. Nära vård är tänkt att utgå från individens hela livssituation och ska inte påverkas av organisatoriska faktorer. Den allra närmsta vården är egenvård som individen själv kan utföra och de insatser som kan förebygga att vårdbehov uppkommer.

Primärvården ska vara navet i all hälso- och sjukvård och där ingår den kommunala hälso- och sjukvården. Med en mer nära vård är tanken att det blir möjligt för fler patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus.

Läs mer om vad GR gör för att stötta kommunerna i omställningen till nära vård

Kontakt

Uppdaterad