Nätverk

Barnomsorgsgruppen

Barnomsorgsgruppen är ett forum för att utbyta erfarenheter och information samt få möjlighet att tillsammans diskutera gemensamma frågeställningar av operativ karaktär inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Gruppen kan vid behov genomföra studier på uppdrag av
Förskolenätverket och Utbildningschefsnätverket.

Två gånger per år avlägger Barnomsorgsgruppen
en kort verksamhetsrapport för Förskolenätverket.

Startdatum: 30 november 2001

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Lina Nelin

Ale

Jonas Nordlander

Alingsås

Tove Berg

Göteborg

Anja Avdic

Härryda

Therese Isacson

Härryda

Lena Kotte

Kungsbacka

Maria Nilsson

Kungälv

Jenny Gustavsson

Lerum

Ulrika Oskarsson

Lilla Edet

Erica Goding

Mölndal

Randine Pettersson

Mölndal

Linda Sahlström

Partille

Elisabeth Rasmusson

Stenungsund

Zarah Joling

Tjörn

Linda Andersson, ordförande

Öckerö

Rasmus Jonsson, samordnare

Göteborgsregionen (GR)

Kontakt

Kontaktlista

Mötestider våren 2024

22 februari

26 april

Uppdaterad