Nätverk

Utbildningschefsnätverket

Utbildningschefsnätverket utgörs av kommunernas förvaltningschefer för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Nätverket är Göteborgsregionen, avdelning Utbildnings främsta nätverksgrupp och initierar projekt och verksamheter för regionens kommuner.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Maria Andersson, ordförande

Kungsbacka (för och grund)

Charlotte Johansson, vice ordförande

Partille (för, grund, gymn, vux)

Åsa Ericsson

Ale (för, grund, gymn, vux)

Helena Balte

Alingsås (för och grund)

Lars Svensson

Alingsås (gymn och vux)

Annika Samuelsson Lovén

Göteborg (förskola)

Bengt Randén

Göteborg (grundskola)

Helena Sjöberg

Göteborg (grundskola)

Tomas Berndtsson

Göteborg (gymnasieskola)

Andreas Lökholm

Göteborg (vux)

Päivi Malmsten

Härryda (för, grund och gymn)

Cynthia Runefjärd

Kungsbacka (gymn och vux)

Dennis Reinhold

Kungälv (för, grund, gymn, vux)

Ann Blom

Lerum (för, grund, gymn, vux)

Leif Gardtman

Lilla Edet (för, grund, gymn, vux)

Fredrik Hellsten

Mölndal (för och grund)

Jens Holm

Mölndal (gymn och vux)

Elisabeth Andreasson

Stenungsund

Lena Eriksson

Tjörn (för, grund, gymn, vux)

Katarina Lindgren

Öckerö (för, grund, gymn, vux)

Fredrik Zeybrandt, utbildningschef

Göteborgsregionen (GR)

Theresa Björnström, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2022

4 februari

Tid: 08.30–14.30
Plats: digitalt möte

4 mars

Tid: 08.30–14.30
Plats: Göteborgsregionen (GR)

8 april

Tid: 08.30–14.30
Plats: Göteborgsregionen (GR)

20 maj

Tid: 08.30–14.30
Plats: Göteborgsregionen (GR)

17 juni

Tid: 08.30–14.30
Plats: Göteborgsregionen (GR)

1-2 september

Konferens lunch-lunch
Plats: Göteborg

2 september

Tid: 13.00–14.30
Plats: Göteborg

14 oktober

Tid: 08.30–14.30
Plats: Göteborgsregionen (GR)

11 november

Tid: 08.30–14.30
Plats: Göteborgsregionen (GR)

9 december

Tid: 08.30–14.30
Plats: Göteborgsregionen (GR)Uppdaterad