Rapport

Så blir det nya omställningssystemet framgångsrikt

En västsvensk analys. Göteborgsregionens kompetensnav vid Göteborgsregionen (GR) och Västsvenska Handelskammaren har lanserat en rapport om vad som krävs för att omställningssystemet i LAS-överenskommelsen ska nå framgång. Förslaget kan ge helt nya möjligheter till omställning och kompetensutveckling i regionen, men då måste utbildningssystemet reformeras i grunden och samverkan på arbetsplatserna öka.

I dag vänder många utbildningsinsatser sig till de som står utanför arbetsmarknaden, samtidigt som det finns stora behov av insatser för dem som redan är i arbete. Bara inom fordonsbranschen beräknas 30 – 40 000 ingenjörer behöva kompetensutvecklas inom de närmaste fem åren och undersökningar pekar på utbildningsbehov hos hälften av alla industrianställda. Men också handeln, besöksnäringen och transportsektorn har stora behov av nya kompetenser till följd av en ökad digitalisering och automatisering. Tyvärr pekar siffrorna åt fel håll: under 2020 var 600 000 personer i privat sektor permitterade, ändå sjönk andelen som kompetensutvecklade sig.

Förslag på reformer

I rapporten ”Så blir det nya omställningssystemet framgångsrikt – en västsvensk analys”, som tagits fram av Göteborgsregionens kompetensnav och Västsvenska handelskammaren, analyseras de behov som finns i regionen och hur möjligheterna till omställning och kompetensutveckling borde stärkas. Rapporten, som bygger på dokumentstudier och djupintervjuer, innehåller flera konkreta förslag på insatser för att förbättra genomslaget av det nya omställningssystemet.

Vad krävs nu?

Det nya omställningssystemet utgår från medarbetarens initiativ till kompetensutveckling. Om systemet ska få genomslag är det viktigt att möjligheterna till gemensamma initiativ mellan arbetsgivare och lokala fackklubbar förbättras. I rapporten framhålls också att det svenska utbildningssystemet är illa anpassat för yrkesverksammas behov. Det krävs reformer som skapar ekonomiska incitament för utbildningsanordnarna att utveckla kurser för yrkesverksamma.

Om Göteborgsregionens kompetensnav

Göteborgsregionens kompetensnav drevs i samverkan mellan Göteboirgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och Göteborgs stad. Syftet med projektet var att långsiktigt identifiera, samordna, utveckla och matcha praktiska insatser för näringslivets och individers omställningsbehov.

Göteborgsregionens kompetensnav

Kontakt

Anders Pettersson

Chef Göteborgsregionens kompetensnav

0706-29 34 67

Du kan också kontakta:

Åsa Vikner, chef kompetensförsörjning, Västsvenska Handelskammaren, asa.vikner@vastsvenskahandelskammaren.se


I korthet

Publiceringsår

2021

GR:s roll

Rapporten har tagits fram av Göteborgsregionens kompetensnav vid Göteborgsregionen (GR) och Västsvenska handelskammaren.

Samarbetspartner/s

Västsvenska handelskammaren
Västra Götalandsregionen
Business Region Göteborg
Göteborgs stad.


Uppdaterad