Nätverk

Klimatanpassningsnätverket

Med gemensamma krafter arbetar Göteborgsregionens kommuner med klimatanpassning. I det här nätverket tar vi del av varandras erfarenheter och metoder för att bemöta klimatförändringarna. Nätverkets styrka är att Göteborgsregionens medlemskommuner själva har initierat det, utifrån de gemensamma behov som finns i regionen.

Syftet är att nätverket ska kunna skapa en gemensam grund av kunskap och konsensus vilket skapar starkare möjligheter till samarbete.

Mötesagendan baseras på aktuella klimatanpassningsfrågor i regionen och nationellt. En expertgrupp av forskare från olika områden är länkad till nätverket och deltar på ett möte om året. Syftet med gruppen är att stärka med kunskap och innovation, och att stötta utbytet mellan praktik och forskning.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Barbro Lundqvist West

Ale

Carolina Dolff

Alingsås

Eva-Lena Torudd

Göteborg

Lina Engvall

Göteborg

Lisa Ekström

Göteborg

Viktor Heineson

Kungälv

Christian Carlsson

Kungsbacka

Cecilia Ahl

Lerum

Naima Linderson

Lerum

Mikaela Behrens

Mölndal

Yuka Ohshima

Mölndal

Lina Johnson

Partille

Maria Alm

Stenungsund

Amanda Forsman

Tjörn

Linnea Rösiö

Öckerö

Kontakt

Mötestider 2023

2 februari

31 mars

25 maj

28 september

18 oktober

1 december

Uppdaterad