Nätverk

Klimatanpassningsnätverket

Med gemensamma krafter arbetar Göteborgsregionens kommuner med klimatanpassning. I det här nätverket tar vi del av varandras erfarenheter och metoder för att bemöta klimatförändringarna. Nätverkets styrka är att Göteborgsregionens medlemskommuner själva har initierat det, utifrån de gemensamma behov som finns i regionen.

Syftet är att nätverket ska kunna skapa en gemensam grund av kunskap och konsensus vilket skapar starkare möjligheter till samarbete.

Mötesagendan baseras på aktuella klimatanpassningsfrågor i regionen och nationellt. En expertgrupp av forskare från olika områden är länkad till nätverket och deltar på ett möte om året. Syftet med gruppen är att stärka med kunskap och innovation, och att stötta utbytet mellan praktik och forskning.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Barbro Lundqvist West

Ale

Sara Lehman Svensson

Alingsås

Eva-Lena Torudd

Göteborg

Lisa Ekström

Göteborg

Anna Ulvehed

Kungälv

Albin Noreen

Kungsbacka

Christian Carlsson

Kungsbacka

Cecilia Ahl

Lerum

Yuka Ohshima

Mölndal

Martina Wetterlund

Partille

Maria Alm

Stenungsund

Birgitta Wall

Stenungsund

Karin Löfgren

Tjörn

Kontakt

Joanna Friberg

Regionplanerare vatten, klimat och sårbarhet

031-335 51 24

Barn cyklar på översvämmad gata

Mötestider 2021

4 februari

Tid: 9.00–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

25 mars

Tid: 9.00–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

20 maj

Tid: 9.00–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

16 september

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

20 oktober

Tid: 9.00–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Datum kan komma att ändras

25 november

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)
Datum kan komma att ändras

Uppdaterad