Nätverk

Nätverket för anpassad skola

Nätverket för anpassad skola står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag till Utbildningschefsnätverket,
  • Byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet,
  • Bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant,
  • Årligen avlägga kort verksamhetsrapport.

Nätverkets arbete tar sin utgångspunkt i de bärande idéer som antagningsnämnden (tidigare utbildningsgruppen), GR:s politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, formulerat.

Startdatum: 2002-02-08

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Hannes Wolff

Ale

Elma Dzanic

Ale

Magnus Nääs

Alingsås

Annica Garpebring

Alingsås

Anna Lifvergren

Alingsås

Anneli Holmén Hilding

Göteborg

Helena Jernqvist

Göteborg

Annika Johansson

Göteborg

Karin Montheli

Göteborg

Annakarin Norström

Göteborg

Hans Melin

Härryda

Bertil Ljungblad

Kungsbacka

Eva Tingström

Kungsbacka

Ulrika Frick

Kungälv

Lisanne Triezenberg

Kungälv

Johan Westerberg

Lerum

Niss Kerstin Hallgren

Lerum

Anna Inser

Lilla Edet

Eva Torgerson

Mölndal

Maria Andergården

Mölndal

Anki Karlström

Partille

Bitte Ziethen

Partille

Mathias Castejon

Stenungsund

Nadja Ekström

Stenungsund

Martin Norman

Tjörn

Cecilia Thundal

Öckerö

Frida Holmgren, samordnare

Göteborgsregionen (GR)

Fredrik Hellsten, ordförande

Mölndal

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2024

9 februari

26 april

16 september

25 november

Uppdaterad