Nätverk

Nätverket för anpassad skola

Nätverket för anpassad skola står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag till Utbildningschefsnätverket,
  • Byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet,
  • Bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant,
  • Årligen avlägga kort verksamhetsrapport.

Nätverkets arbete tar sin utgångspunkt i de bärande idéer som Utbildningsgruppen, GR:s politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, formulerat.

Startdatum: 2002-02-08

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Hannes Wolff

Ale

Elma Dzanic

Ale

Magnus Nääs

Alingsås

Anna Lifverman

Alingsås

Anneli Holmén Hilding

Göteborg

Andreas Edsbagge

Göteborg

Maria Lorentzon

Göteborg

Karin Montheli

Göteborg

Hans Melin

Härryda

Bertil Ljungblad

Kungsbacka

Eva Tingström

Kungsbacka

Ulrika Frick

Kungälv

Lisanne Triezenberg

Kungälv

Sara Lundqvist

Lerum

Niss Kerstin Hallgren

Lerum

Anna Inser

Lilla Edet

Eva Torgerson

Mölndal

Maria Andergården

Mölndal

Anki Karlström

Partille

Bitte Ziethen

Partille

Mathias Castejon

Stenungsund

Nadja Ekström

Stenungsund

Martin Norman

Tjörn

Cecilia Thundal

Öckerö

Frida Holmgren, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Fredrik Hellsten, ordförande

Mölndal

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2023

21 februari

Tid: 09:30-12:00
Plats: Fysiskt på Anders Personsgatan, med möjlighet att vara med digitalt via Microsoft Teams

23 maj

Tid: 09:30-12:00
Plats: Fysiskt på Anders Personsgatan, med möjlighet att vara med digitalt via Microsoft Teams

22 september

Tid: 09:30-12:00
Plats: Fysiskt på Anders Personsgatan, med möjlighet att vara med digitalt via Microsoft Teams

20 november

Tid: 09:30-12:00
Plats: Fysiskt på Anders Personsgatan, med möjlighet att vara med digitalt via Microsoft Teams

Uppdaterad