Nyhet

Cristina Dahlberg fick hedersstipendium för sitt arbete med Yrkesresan

Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) delar varje år ut ett pris till någon som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet. Årets pristagare är GR:s Cristina Dahlberg. Hon får priset för sitt arbete med introduktions- och kompetensutvecklingskonceptet Yrkesresan.

Cristina Dahlberg tog emot CSA:s hedersstipendium i samband med föreningens årsmöte i Stockholm.

I prismotiveringen står det att CSA:s styrelse i år vill rikta blickarna mot socialtjänstens många medarbetare som ställs inför stora utmaningar i sin dagliga yrkesverksamhet. Årets pris går därför till ”en person som verkat för att stärka kompetens och yrkesstolthet för medarbetare och chefer inom socialtjänsten”.

Cristina rekryterades till GR 2016 och har sedan dess arbetat med det introduktions- och kompetensutvecklingskoncept vi idag känner som Yrkesresan. Det som från början var ett regionalt uppdrag i 13 kommuner är numera en nationell angelägenhet. Från att handla om myndighetsutövning inom barn och unga har Yrkesresan kommit att omfatta flera andra verksamheter och yrkesgrupper inom socialtjänsten.

Ur prismotiveringen, CSA:s hedersstipendium 2023:

Cristina Dahlberg har varit den starkt bidragande kraften till att vi idag har en Yrkesresa i 271 av Sveriges 290 kommuner. Hon har en förmåga att kombinera kunskap och erfarenhet av yrket med en vision och känsla för pedagogik och koncept för att hantera förändringar med framgång. Det har gjort Yrkesresan till vad den är idag.

Grattis, Cristina! Hur känns det att få det här priset?

– Jätteroligt och hedrande! Vissa grejer blir man nöjd med – Yrkesresan är jag mallig över, säger hon och skrattar. Samtidigt måste jag vara ödmjuk. Det här är inget som jag har gjort själv utan det är naturligtvis ett teamarbete och allt bygger på ett initiativ från IFO-cheferna i Göteborgsregionen. Att kommunerna hela tiden trott på idén har varit en förutsättning och min chef, Nicholas Singleton, har också en stor del i detta. Vi brukar skoja om att bakom varje framgångsrik kvinna står en man med ett Excelark. Jag har haft möjlighet att vara kreativ, kunnat testa och fått fritt spelrum. Nicholas har gjort det hela verklighetsförankrat.

Vad betyder priset för dig personligen?

– Det är klart att det är ett erkännande och det känns jätteroligt för det visar att allt arbete jag lagt ner sen 2016 gör skillnad. Det är extra roligt att mitt arbete med Yrkesresan, som handlar om verksamhetsutveckling på strategisk nivå, ses som socialt arbete. För i slutändan är det ju vad allt syftar till: att göra skillnad för dem vi är till för, i detta fall utsatta barn och unga.

Vad betyder det för Yrkesresan och för GR att du får det här priset?

– Det blir en stämpel på att det här är ett bra arbete och jag tänker att det är ett erkännande av att det vi gör på GR håller hög kvalitet och att vi kan göra skillnad både regionalt och nationellt.

Det här priset är ett i raden av erkännanden som Yrkesresan har fått – men vad vet vi egentligen om hur Yrkesresan påverkar medarbetare och chefer i socialtjänsten?

– Vi vet en del utifrån det regionala genomförandet av Yrkesresan här i Göteborgsregionen. Det vi har sett är att socialsekreterarna upplever sig vara bättre rustade och tryggare i sin yrkesroll och att Yrkesresan är ett stöd i det. Jag tänker att om de känner sig tryggare så påverkar det deras bemötande av barn och familjer. Yrkesresan avlastar även arbetsledare och chefer vid introduktion av nya socialsekreterare. Användningen av material från Socialstyrelsen ökar också. Vi ser att Yrkesresan bidrar till att socialsekreterarna upptäcker nya material som de använder och då blir de också ännu mer trygga i sin yrkesutövning. Samtidigt är det mycket som spelar in och som Yrkesresan inte kan påverka. Det kan handla om vilket stöd man får av sin chef, lön och arbetsbelastning. Min förhoppning är att resan bidrar till att medarbetarna blir tryggare och bättre rustade och stannar i yrket, även om de väljer att byta arbetsgivare.

CSA:s hedersstipendium

Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) är en obunden, ideell förening. Varje år delar de ut ett pris till ”någon person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet”. Priset har delats ut varje år sedan 1982. Här hittar du en förteckning över tidigare pristagare Länk till annan webbplats..

Pristagarna utses genom en nomineringsprocess. Cristina Dahlberg blev nominerad till CSA:s hedersstipendium av Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) Länk till annan webbplats..

Du har jobbat med Yrkesresan i sju år. Hur ser du på din roll nu och i framtiden?

– Vi är bara i början av det nationella arbetet med att sprida Yrkesresan till fler verksamhetsområden och yrkesgrupper. Jag har mycket kvar att ge och jag är väldigt angelägen om att vara med och bidra till att det blir som det är tänkt.

Avslutningsvis. Det pris som du nu har fått av CSA för ditt arbete med Yrkesresan består passande nog av ett resestipendium – vart går resan?

– Jag har inte hunnit bestämma det ännu, jag får nog smälta allt det här först.

Historien om Yrkesresan

Bakgrunden till Yrkesresan var den höga personalomsättningen bland socialsekreterarna i Göteborgsregionens kommuner. Introduktion av nya medarbetare tog mycket tid i anspråk. IFO-cheferna i Göteborgsregionen bestämde sig för att ta sig an utmaningarna tillsammans.

Beteckningen ”Yrkesresan” är tänkt att påminna om att lärande är en resa som pågår under hela yrkeslivet.

Satsningen väckte uppmärksamhet runtom i landet och numera är Yrkesresan ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Idag har 271 av Sveriges 290 kommuner valt att ansluta sig till Yrkesresan. 

Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Under perioden fram till 2028 tas fem nationella yrkesresor fram:

  • Barn och unga, myndighetsutövning
  • Funktionshinder, utförarverksamheter
  • Missbruk och beroende, myndighetsutövning
  • Äldreomsorg, utförarverksamheter
  • Funktionshinder, myndighetsutövning

Läs mer om Yrkesresan på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Uppdaterad