Nyhet

Ungas påverkan och möte med demokratin – nytt undervisningsmaterial

Flertalet kommuner i Göteborgsregionen genomför vart tredje år ungdomsenkäten LUPP. Nu lanseras ett undervisningsmaterial som tar sin utgångspunkt i enkätresultaten och låter elever lära sig mer om och möta demokratin.

Materialet är upplagt så att eleverna bildar nyhetsredaktioner som tar sig an praktiska uppgifter. Det kan handla om att skriva en artikel om att många elever i årskurs 8 vill vara med och bestämma i olika skolfrågor – men att det är väsentligt färre som upplever att de får göra det. Eller så kan uppgiften vara att göra en podcast på temat ”för lite att göra på fritiden”.

Redaktionen – Ungas påverkan och möte med demokratin
består av tolv uppdrag som eleverna ska ta sig an. Till uppgifterna hör även en lärarhandledning. Materialet vänder sig i första hand till gymnasiet men det går även bra att använda övningarna i grundskolans senare årskurser.

Göteborgsregionen har utvecklat Redaktionen på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats. (MUCF).

Elevuppgifter och lärarhandledning finns att ladda ner kostnadsfritt från MUCF:s webbplats.

Redaktionen – Ungas påverkan och möte med demokratin (elevuppgifter) Länk till annan webbplats.

Redaktionen – Ungas påverkan och möte med demokratin (lärarhandledning) Länk till annan webbplats.

Om LUPP

LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är ett nationellt enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation. LUPP-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder. Frågorna rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Regionalt samarbete om LUPP i Göteborgsregionen

Kontakt

Uppdaterad