Projekt avslutat

ESLplus – The European ESL Platform and Support Services

I arbetet med att motverka studieavbrott byggdes ett kunskapskluster och en europeisk plattform fram genom projektet ESLplus. Göteborgsregionen deltog tillsammans med 5 andra partners i Europa.

Syfte och mål

Projektet syftade till att inleda en gränsöverskridande dialog samt bidra till implementeringen av EU 2020-målen för att minska andelen studieavbrott.

Målet var att tillsammans utveckla en europeisk plattform för att sammanställa och sprida relevant forskning, lärande exempel samt material kring att förebygga studieavbrott. Projektet syftade också till att skapa ett europeiskt nätverk kring frågan.

Finansiär

Projektet finansierades av Erasmus+

Resultat

Kunskap kring frågan har samlats in, analyserats och sprids nu på eslplus.eu Länk till annan webbplats..

Kontakt

I korthet

Pågick

1 januari 2016 – 31 oktober 2018

GR:s roll

Projektpartner

Projektägare

Tempus Public Foundation, Ungern

Medverkande

Aktörer på nationell och regional nivå från Ungern, Tyskland, Holland och Rumänien: Expanzio Human Consulting, ESHA – European School Heads Association, UAIC – Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", NLQ – Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Digital transformation

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla

Projektets webbplats

ESL plus webbplats och portal Länk till annan webbplats.

Uppdaterad