Dotterbolag och stiftelser

Förutom moderbolaget GR består koncernen av Göteborgsregionens internationella skola (ISGR) och Gryning vård. GR är också en av huvudmännen i Västkuststiftelsen samt stiftelsen Korsvägen som äger Universeum.

Dotterbolag

Göteborgsregionens internationella skola (ISGR)

ISGR Länk till annan webbplats. är en grundskola med internationell profil. Skolan bildades 1997 i samverkan mellan GR:s 13 medlemskommuner och regionens näringsliv, eftersom det fanns ett stort behov av en internationell skola. ISGR:s internationella sektion är ett aktiebolag som ägs helt av GR. Skolan har även en nationell sektion, vars nämnd utses av GR:s förbundsfullmäktige.

Gryning Vård

GR äger 54 procent i Gryning Vård Länk till annan webbplats. AB. Övriga ägare är kommunalförbunden i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. Verksamheten består av institutions- och öppenvård för barn, familjer, ungdomar och unga missbrukare. Bolaget är idag landets största bolag inom HVB (hem för vård och boende).

Stiftelser

Universeum (Stiftelsen Korsvägen)

GR är en av huvudmännen i Stiftelsen Korsvägen som äger Universeum Länk till annan webbplats. AB. Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en arena för utbildning och folkbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Övriga huvudmän är Chalmers, Göteborgs universitet och Västsvenska handelskammaren.

Västkuststiftelsen

GR är en av huvudmännen i Västkuststiftelsen Länk till annan webbplats.. Verksamhetens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen samt stimulera friluftslivet. Övriga huvudmän är Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Kontakt

Bo Andersson

Avdelningschef Ekonomi

031-335 51 10

Uppdaterad