Ledningsgrupp

Förbundsdirektören leder arbetet på GR och svarar för verksamheten inför förbundsstyrelsen. I ledningsgruppen ingår de fem avdelningscheferna, samt förbundssekreterare och kommunikationsstrateg.

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Maria Sigroth

Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad

031-335 50 73

Fredrik Zeybrandt

Avdelningschef Utbildning

031-335 50 20

Malin Ankarhem

Avdelningschef Stab och konferens

031-335 51 05

Bo Andersson

Avdelningschef Ekonomi

031-335 51 10

Eva-Lena Hedvall

Kommunikationsstrateg

031-335 51 28

Therese Tanner

Förbundssekreterare

031-335 50 74

Mer om vår verksamhet

Politik

GR styrs av förtroendevalda i de 13 medlemskommunerna

Uppdrag, mål och vision

Läs de styrande dokumenten som politikerna har beslutat om

Vår värdegrund

Vi tror på lyhördhet, handlingskraft och utveckling

Uppdaterad