Konferens

Mötesplats IFO

Plats

Göteborg

Startdatum

30 november 2023

Är du medarbetare eller chef inom individ- och familjeomsorg i någon av GR:s medlemskommuner? Ta chansen att dela med dig av dina erfarenheter på Mötesplats IFO 2023!

Mötesplats IFO är en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Dagen innehåller seminarier och workshoppar och syftar till att vi ska dela med oss till varandra av kunskap och erfarenheter, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka yrkesrollen.

Vi vill att du medverkar!

Se dagen som en möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter till andra. Du kan välja att presentera ditt arbete i form av ett seminarium eller workshop – det är bara fantasin som sätter gränser! Vi erbjuder alla som medverkar med ett seminarium eller en workshop en utbildningsdag i presentationsteknik.

Fundera över vad du vill sprida till dina kollegor och hör gärna av dig till någon i kontaktgruppen om du vill veta mer.

Anmälan

Senast 5 maj 2023 vill vi ha din/er anmälan för att medverka till susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se.

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss!

Iréne Jansson, Mölndals stad: irene.jansson@molndal.se

Jörgen Larzon, Göteborgs Stad Socialförvaltning Sydväst:
jorgen.larzon@socialsydvast.goteborg.se

Ann Törnqvist, Kungsbacka kommun: ann.tornqvist@kungsbacka.se

Nicholas Singleton, GR: nicholas.singleton@goteborgsregionen.se

Susanne Vannerberg, GR: susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se

Årets storföreläsare

Jonna Bornemark: Horisonten finns alltid kvar – våga tro på varandra

För varje ny upptäckt, för varje nytt hinder, inser vi hur mycket vi fortfarande inte känner till. Så hur ska vi leva med att vi – trots vetenskapens odiskutabla framsteg – aldrig kommer att besitta all kunskap?

Jonna Bornemarks svar är att utveckla det mänskliga omdömet, det som pressats ned av förpappring, floskelproduktion och digitaliseringstro, i jakt på kontroll och mätbarhet. Jonna kommer med handfasta råd för hur vi kan hjälpas åt med att utveckla vårt omdöme. Hur vi genom att göra både mikro- och makromotstånd kan börja våga tro på varandra och skapa ett mänskligare samhälle – och ett mänskligare liv.

Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola, är en ofta förekommande gäst i P1, i bland annat Filosofiska rummet och med ett uppskattat Sommar 2017. Efter framgångarna med föreläsningarna om Det omätbaras renässans kallades hon rockstjärnefilosof.

Jonna Bornemark

Egon Rommedahl: Etik – om att skapa en hållbar etisk kultur i våra arbetsgrupper

Vi är människor tillsammans med andra människor, och det är i relation till varandra och varandras världar som etiken kommer in. Etik handlar ytterst om vilken värld vi vill leva i och vilken sorts människor vi vill vara. Det handlar om livets stora frågor, fundamentet i vårt arbete, hur vi förhåller oss till arbetet och hur vi utför arbetet. Etiken är som kompassen som visar oss hur vi ska gå tillväga.

Det är många arbetsplatser som samtalar om och kanske också skriver ner trivselregler. För att etiken ska gå från ord till handling måste vi införliva den i vår kultur. Det gör vi främst genom att träna oss själva och våra medarbetare på etisk reflektion. Hur skapar vi en reflektion som hjälper oss att bli mer medvetna om vår egen etik, både på individnivå och på gruppnivå?

Föreläsningen väver mellan teori och praktiska övningar för att visa hur vi i våra grupper kan öka den etiska medvetenheten och utveckla oss både som individer och som grupp.

Egon Rommedahl är teolog, legitimerad psykoterapeut och handledare.

Egon Rommedahl

Röster från två IFO-chefer om Mötesplats IFO

"Detta har varit en dag som jag som medarbetare verkligen har sett fram emot under åren! Dels att få höra hur andra jobbar med olika frågor i våra grannkommuner, kunna få ”härmas”, få inspiration och dels att få möjligheten att träffa gamla kollegor och kompisar. Brukar också vara intressanta storföreläsare som kan vända upp och ned på perspektivet. Jag är stolt över att vi kan ha denna återkommande dag – tror det är ganska unikt när jag jämför med andra regioner."
Iréne Jansson, verksamhetschef, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Mölndals stad

"Vi lever i en tid när det ställs större krav på socialtjänsten än någonsin tidigare. Låt oss därför mötas för en dag av inspiration och lärande, låta oss imponeras av engagerade kollegor i hela Göteborgsregionen, känna hopp för framtiden och att det är möjligt att nå förändring."
Jörgen Larzon, avdelningschef VoF, Socialförvaltningen Sydväst i Göteborgs Stad

Jonna Bornemark

Kontakt

Anmälan

Mötesplats IFO är ett arrangemang där platserna är förbetalda. Vem som ska gå utses av IFO-chef i respektive kommun eller stadsdel.

Mer information

Tid och plats

30 november 2023 i Göteborg.

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom individ- och familjeomsorgen i GR:s medlemskommuner.

Uppdaterad