Konferens

Mötesplats IFO

Plats

Göteborg

Startdatum

Ej bestämt

Mötesplats IFO är en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Dagen innehåller seminarier och workshoppar och syftar till att vi ska dela med oss till varandra av kunskap och erfarenheter, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka yrkesrollen.

När Mötesplats IFO arrangerades den 10 november 2022 så var det 20:e gången i ordningen som detta skedde.

Konferensrapport från Mötesplats IFO 2022 – en sammanfattning i och & bild av något av allt som hände under dagen

Röster från två IFO-chefer om Mötesplats IFO

Jörgen Larzon och Iréne Jansson

Jörgen Larzon och Iréne Jansson

"Detta har varit en dag som jag som medarbetare verkligen har sett fram emot under åren! Dels att få höra hur andra jobbar med olika frågor i våra grannkommuner, kunna få ”härmas”, få inspiration och dels att få möjligheten att träffa gamla kollegor och kompisar. Brukar också vara intressanta storföreläsare som kan vända upp och ned på perspektivet. Jag är stolt över att vi kan ha denna återkommande dag – tror det är ganska unikt när jag jämför med andra regioner."
Iréne Jansson, verksamhetschef, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Mölndals stad

"Vi lever i en tid när det ställs större krav på socialtjänsten än någonsin tidigare. Låt oss därför mötas för en dag av inspiration och lärande, låta oss imponeras av engagerade kollegor i hela Göteborgsregionen, känna hopp för framtiden och att det är möjligt att nå förändring. Mötesplats IFO fyller 20 och vi ser fram emot att träffa er här!"
Jörgen Larzon, avdelningschef VoF, Socialförvaltningen Sydväst i Göteborgs Stad

Kontakt

Anmälan

Mötesplats IFO är ett arrangemang där platserna är förbetalda. Vem som ska gå utses av IFO-chef i respektive kommun eller stadsdel.

Mer information

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom individ- och familjeomsorgen i GR:s medlemskommuner.

Uppdaterad