Rapport

Beteendepåverkande kommunikation för VA-organisationer

Beteendepåverkande kommunikation för VA-organisationer i Göteborgsregionen var i fokus för VIVA. Detta är slutrapporten.

Traditionell dricksvattenförvaltning har ofta haft ett fokus på vad som händer före kranen, på produktionssidan. Under senare år har vattenproducenter emellertid börjat ägna mer tid och resurser på att förstå vad som händer på konsumtionssida, efter kranen.

Att studera brukares beteende har gjort att innovativa lösningar
och strategier kunnat ta form och att nya kommunikationskanaler öppnas. Beteendepåverkan för vattenbrukare har seglat upp som ett lovande alternativ.

I Göteborgsregionen är ett problem att en del kommuner har begränsade vattenresurser samtidigt som regionens huvudvattenkälla (Göta älv) är mycket riskutsatt. Kommunerna har ett etablerat samarbete inom teknisk försörjning sedan många år men vattensidan har, till skillnad från avfallssidan, begränsad erfarenehet av gemensamma mål och och kommunövergripande kommunikationsinsatser.

Ambitionen har varit att denna rapport ska utgöra ett underlag för fortsatt arbete med beteendepåverkande åtgärder för vattenförsörjningen. Diskussionen har förts - och förs - också i flera andra projekt. Läs till exempel även om:

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2020

Framtagen inom projekt

Vaska inte vattnet! (VIVA)

GR:s roll

Projektledare

Finansiär

Delfinanisering från Länsstyrelsen i Västra Götaland

Uppdaterad