Stöd och erbjudande

Chefshandledning och chefsstöd

Är du chef och behöver stöd eller nya perspektiv? Framtidens ledare på Göteborgsregionen (GR) erbjuder handledning, chefsstöd och konsultation för chefer och ledare. Insatserna utformas med utgångspunkt i aktuella behov och kan genomföras såväl individuellt som i grupp.

Chefshandledning

I handledningen skapas ett forum där du som ledare under trygga former får möjlighet att stanna upp och reflektera över frågor som är aktuella för dig i din roll. Med utgångspunkt i de frågeställningar som lyfts under handledningssessionerna arbetar du och handledaren tillsammans för att hitta strategier och förhållningssätt som kan vara funktionella i sammanhanget.

Chefsstöd/Konsultation

Vid specifika frågeställningar kan chefer behöva en extern resurs för gemensam problemlösning. Exempel på frågeställningar kan t.ex. vara Hur får vi olika enheter att samarbeta bättre med varandra? Hur ska vi lyckas med implementering av nya arbetssätt? Hur skapar vi en innovativ kultur? Konsultation kan genomföras vid ett enskilt tillfälle, vid flera tillfällen eller i kombination med andra insatser.

Är du intresserad?

Hör av dig till oss om du önskar mer information.

Kontakt

Heléne Raa

Projektledare och processledare Framtidens ledare

031-335 50 62

Om Framtidens ledare

Framtidens ledare på Göteborgsregionen (GR) verkar för ett attraktivt, hållbart och utvecklande ledarskap. Vi stöttar medlemskommunerna i organisations- och ledarutveckling samt ledarförsörjning.

Framtidens ledare

I korthet

Målgrupp

Chefer och ledare på olika nivåer

Erbjudandet är en del av

Framtidens ledare

Uppdaterad