Rapport

Cirkulära möbler tillsammans

Denna förstudierapport utforskar förutsättningarna för att skapa gemensamma system för återbruk av möbler mellan kommuner inom Göteborgsregionen.

Förstudien som tagits fram av Göteborgsregionen (GR) och nätverket Cirkulär kommun visar att flera kommuner i Göteborgsregionen har etablerat cirkulära system för att ta hand om och återbruka kommunens egna möbler. Kommunerna står också inför liknande utmaningar där det finns möjlighet och ett stort intresse bland kommunerna att samarbeta. Förstudien föreslår att nästa steg är att testa återbruk av möbler mellan kommuner med förslag på lösningar och modeller som skulle kunna användas och vilka fördelar, ekonomiska som ekologiska, som skulle kunna uppnås.

Vidare ger förstudien exempel på vilka arbetssätt som redan finns i kommunerna och vilka utmaningar som kan överbyggas med ett mellankommunalt system för återbruk av möbler. Inom ramen för studien genomfördes en juridisk bedömning av olika samverkansscenarier som visar att det finns starka skäl för att pröva kommunal samverkan inom detta område och goda argument för att det inte strider mot någon lagstiftning.

Kontakt

I korthet

Författare

Maja Wadstein och Josefine Cataldo

Framtagen/publiceringsår

2023

GR:s roll

Projektledare

Finansiär

Delregionala utvecklingsmedel från Västra Götalandsregionen

Uppdaterad