Metod och verktyg

En film om skolanknytning

En stark skolanknytning spelar roll för att skapa rätt förutsättningar för elevernas närvaro, utveckling och lärande. En stark skolanknytning spelar alltså roll för fullföljda studier. Den här filmen är ett stöd för dig som skolpersonal i arbetet med att kartlägga elevers olika behov för att främja fullföljda studier.

Om begreppet skolanknytning

Skolanknytning används för att kartlägga elever utifrån olika dimensioner, som tillsammans ger en helhetsbild av eleven. Ta även del av materialet Fullfölja studier: System för tidiga upptäckter och insatser.

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med fullföljda studier

GR har arbetat med området fullföljda studier sedan 2011. Idag har vi en nationellt ledande kunskap i frågan. Vi arbetar med fullföljda studier på olika nivåer inom utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Fokus ligger på att sprida kunskap och forskning samt att hitta nya ingångar i det förebyggande arbetet, tillsammans med skolorna.

Fullföljda studier

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2021

Framtagen inom projekt

Plug Innan

Finansiär

Projektet finansierades av Västra Götalandsregionen (VGR)

Uppdaterad