Stöd och erbjudande

Facilitering av workshops och möten

Behöver du stöd i att facilitera eller processleda en workshop? Framtidens ledare hjälper dig. Det kan handla om processledning av storgruppsdialoger, utveckling av samarbete mellan grupper, utvärdering av projekt eller workshops för att lösa viktiga knäckfrågor i verksamheten.

Framtidens Ledare vid Göteborgsregionen (GR) håller i planering och genomförande av mötet/workshopen. Utifrån din verksamhets behov ringar vi in frågeställningar som är angelägna att mötas kring. Med mötesmetoder anpassade efter storlek på grupp samt syfte och mål med mötet skapar vi ett upplägg som vi stämmer av med uppdragsgivaren. Vår roll under mötet är att hålla i processledningen och säkerställa att alla kommer till tals och att den sammantagna potentialen tas tillvara.

Är du intresserad?

Hör av dig till oss om du önskar mer information.

Kontakt

Malin Larsson

Projektledare och processledare Framtidens ledare

031-335 50 86

Om Framtidens ledare

Framtidens ledare på Göteborgsregionen (GR) verkar för ett attraktivt, hållbart och utvecklande ledarskap. Vi stöttar medlemskommunerna i organisations- och ledarutveckling samt ledarförsörjning.

Framtidens ledare

I korthet

Målgrupp

Chefer och ledare på olika nivåer

Erbjudandet är en del av

Framtidens ledare

Uppdaterad