Metod och verktyg

Film: Fullföljda studier och vikten av studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är ett viktigt verktyg i arbetet med fullföljda studier. Över en kopp kaffe diskuterar projektledarna Emma Theiland-Nilsson och Stina Bergman Lindskog just dessa ämnen tillsammans med Therese Af Donner från Vägledningscentrum Göteborg. Filmen vänder sig till skolpersonal.

I filmen tar även Emma, Stina och Therese upp vikten av att studie- och yrkesvägledningen blir hela skolans ansvar – och att man börjar jobba med det tidigt i åldrarna utifrån elevgruppens behov.

Metoder och verktyg från projektet Plug Innan

Är du även nyfiken på materialen som de tar upp i filmen? Nedan kan du tal del av dem:

En film om skolanknytning

Forskningssammanställning – elever som riskerar att inte fullfölja sina studier

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med fullföljda studier

GR har arbetat med området fullföljda studier sedan 2011. Idag har vi en nationellt ledande kunskap i frågan. Vi arbetar med fullföljda studier på olika nivåer inom utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Fokus ligger på att sprida kunskap och forskning samt att hitta nya ingångar i det förebyggande arbetet, tillsammans med skolorna.

Fullföljda studier

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2021

Framtagen inom projekt

Plug Innan

Finansiär

Projektet finansierades av Västra Götalandsregionen (VGR)

Uppdaterad