Rapport

Hållbarhetsverktyget: omvärldsbevakning

Hållbarhetsverktyget är ett digitalt ett GIS-baserat verktyg som möjliggör kvalificerade analyser om effekterna av lokalisering vid utbyggnad av
bostäder, arbetsplatser, handel mm. utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsfaktorer.

Hållbarhetsverktyget har utvecklats inom projektet Digitalt verktyg för hållbara och transporteffektiva stationssamhällen – Hållbarhetsverktyget. Projektet har letts av GR i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och med finansiering från Energimyndigheten.

Denna rapport har gjorts inom ramen för vidareutvecklingen av Hållbarhetsverktyget och består av en omvärldsbevakning genomförts med syfte att kartlägga liknande verktyg.

Efterfrågan på nya verktyg

En aspekt som är gemensam för många av de verktyg och modeller som analyserats
är målgrupp och syfte. Majoriteten vänder sig till planerare och politiker i syftet att de tidigt i planeringsskeden ska kunna ha ett tillförlitligt underlag för eslutsfattning omlokalisering.

Trots att flertalet verktyg förväntas ha samma användningsområde kvarstår dock
en efterfrågan på nya verktyg. Det kan vara ett resultat av olika brister hos de
befintliga verktygen och att de därför inte möter efterfrågan.

I korthet

Författare

Emmy Nicander

Framtagen/publiceringsår

2019

Framtagen inom projekt

Hållbarhetsverktyget - Digitalt verktyg för hållbara och transporteffektiva stationssamhällen

GR:s roll

Projektledare

Samarbetspart

IVL Svenska Miljöinstitutet

Finansiär

Energimyndigheten

Uppdaterad