Konferensdokumentation

Hälsofrämjande och förebyggande för äldre – dåtid, nutid och framtid

Den här konferensrapporten sammanfattar Mötesplats Hälsofrämjande och förebyggande. Temat var Hälsofrämjande och förebyggande verksamheter för äldre – dåtid, nutid och framtid

18 november 2022 arrangerades Mötesplats Hälsofrämjande och förebyggande, på initiativ av GR:s nätverk för hälsofrämjande- och förebyggandeverksamheter. I denna konferensrapport sammanfattas en del av innehållet.

Innehåll

  • Dagens äldre: ”Att 70 är det nya 20 handlar om attityd”
  • Hur mår och lever äldre i Västra Götalandsregionen?
  • Kubinol-modellen ska skapa kunskapsbaserad utveckling
  • Uppskattade samtalsgrupper för personer i ett tidigt skede av demenssjukdom
  • Proaktiva förebyggande besök hos personer med kognitiv svikt
  • Lotsar ska hjälpa äldre till sociala sammanhang
  • Samarbete hjälper äldre ur ensamheten
  • Sveriges första tonåringar går i pension – men är vi redo?

Kontakt

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

I korthet

Framtagen

2022

Framtagen inom projekt

Nära vård

GR:s roll

Arrangör av mötesplatsen och författare till konferensrapporten.

Uppdaterad