Rapport

Kartläggning av kompetens- och karriärvägar för legitimerad personal

Inom GR:s arbete med att stötta medlemskommunerna i omställningen till nära vård har vi gjort den här kartläggningen av möjligheter till en kommungemensam modell för kompetens- och karriärutveckling för legitimerade, samt hur samverkan kring spetskunskap mellan kommuner skulle kunna se ut.

Kartläggningen har gjorts genom att intervjua enhetschefer i GR:s medlemskommuner för att fånga deras syn på kompetens- och karriärutveckling och samverkan mellan kommunerna, hur de arbetar med kompetens- och karriärutveckling idag samt vilka möjligheter de ser i framtiden. Kartläggningen ska fungera som underlag åt GR:s nätverk för äldreomsorgschefer och hälso- och sjukvårdschefer samt nätverket för socialchefer, inför ett eventuellt kommande arbete med en gemensam modell för kompetens- och karriärutveckling för legitimerad personal i kommunal hälso- och sjukvård.

Resultat

Resultatet visar att rekryteringsläget för legitimerad personal skiljer sig åt men att det generellt är svårt att rekrytera specialistutbildade sjuksköterskor och vikarier för fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Fler påbörjar sitt arbetsliv inom kommunen och introduktion ses som grund till det fortsatta arbetslivet, men möjligheterna till en bra introduktion växlar mellan kommunerna. Även möjligheterna till kompetens- och karriärmöjligheter skiljer sig åt.

Det finns en positiv syn på att framöver arbeta gemensamt inom Göteborgsregionen med en modell för kompetens- och karriärutveckling. Man ser fördelar med att ta fram en struktur för de spets- och fördjupningsuppdrag som finns inom kommunerna. Möjligheter till samverkan ses genom bland annat nätverk, att möjliggöra hospitering i annan kommun eller inom regionen samt att ha gemensam tillgång till vetenskapliga artiklar.

GR:s förslag

I slutet av rapporten presenterar vi GR:s förslag på arbete framöver. GR föreslår:

  • Modell för kompetens- och karriärutveckling
  • Gemensam digital yta
  • Möjlighet att hospitera i andra verksamheter
  • Tillgång till vetenskapliga artiklar
  • Nätverk för legitimerad personal
  • Studier på arbetstid

Kontakt

I korthet

Framtagen

2022

Framtagen inom projekt

Nära vård

Uppdaterad