Konferensdokumentation

Leaving care: Ungdomar som lämnar samhällsvården behöver bättre stöd

Forskning visar att ungdomar som lämnar familjehem, HVB eller särskilda ungdomshem ofta saknar nätverk och det stöd de behöver.

Frågan om hur stödet till ungdomar som lämnar samhällsvården kan förbättras har varit internationellt uppmärksammad under många år. I oktober 2023 genomförde GR en konferensdag på detta tema.

Flera länder har infört stöd och insatser som fortsätter efter avslutad placering. Under förmiddagen presenterade forskare från Australien, Norge och Nederländerna hur eftervården fungerar i deras respektive länder. Philip Mendes från Australien presenterade internationella studier som visar på vikten av långsiktigt och flexibelt stöd efter placering, inklusive stöd för bostad, utbildning och arbete. Han underströk också behovet av en ansvarig person för att koordinera stödet, samt vikten av ett socialt nätverk.

Forskare i Sverige och representanter från Knas hemma Länk till annan webbplats. belyste situationen i Sverige. En viktig punkt är behovet av fortsatt och utvidgat stöd till ungdomar även efter 18 års ålder, då många av dessa kämpar med ensamhet och brist på stöd i sina nätverk. De framhöll att ungdomar som varit inom samhällsvården betonar behovet av en trygg framtid och tillgång till olika former av stöd. Samarbete mellan olika myndigheter är nödvändigt för att säkerställa boende, utbildning, arbete och praktikplatser, samt stöd för fysisk och psykisk hälsa, inklusive tandvård.

Under eftermiddagens workshop fördjupades diskussionerna kring boende, sysselsättning, sociala nätverk och mående för ungdomar som lämnar samhällsvården. Syftet var att belysa dessa frågor från olika perspektiv och diskutera hur vi kan utveckla arbetssätt, samverkan och forskning. Det betonades att ungdomarnas delaktighet i utformningen av stödet är avgörande och att olika sektorer och aktörer behöver samarbeta för att ge ungdomarna ett brett stöd. Konferensen underströk även utmaningarna med att uppnå utbildningsmål och anställbarhet för denna grupp och behovet av att stärka utbildningsmöjligheter och arbetsförberedelser.

GR:s forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst kommer att fortsätta samarbeta med kommuner och andra aktörer för att gemensamt stärka och förbättra stödet för unga vuxna som lämnar samhällsvården.

Ny SOU föreslår stöd till ungdomar efter samhällsvård

Den nyligen publicerade utredningen För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66 kap 11). Länk till annan webbplats. föreslår att ungdomar upp till 25 års ålder ska få känslomässigt stöd samt stöd med frågor som rör boende, utbildning, arbete, ekonomi, tandvård och hälso- och sjukvård efter att samhällsvården avslutats.

Kontakt

Jeanette Olsson

Forskare och projektledare

031-335 51 86

I korthet

Framtagen

2023

Uppdaterad